hotline tư vấn

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline :
077 31 34567
 • skypeyahoo
 • Điện thoại: 0908 203 339
 • Email: cskh.daithanh@gmail.com
 • Kinh Doanh Bán Dự Án skypeyahoo
 • Điện thoại: 0908 20 33 39
 • Email: kinhdoanh@daithanh-group.vn
 • Tư vấn dặt hàng skypeyahoo
 • Điện thoại: 028.221.58.117
 • Email: 077 31 34567
 • Liên hệ bảo hành skypeyahoo
 • Điện thoại: 028 35 977 137 - 028 35 977 687
 • Email: 028 35 977 137
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
Bình nước nóng Rossi Amore RA 15SQ

Bình nước nóng Rossi Amore RA 15SQ

Giá CKhấu 1,932,000đ

Giá Bán 2,800,000đ -31%

 Bình nước nóng Rossi Amore RA 15SL

Bình nước nóng Rossi Amore RA 15SL

Giá CKhấu 2,196,000đ

Giá Bán 3,050,000đ -28%

Máy lọc nước RO Arte 9lõi Đại Thành

Máy lọc nước RO Arte 9lõi Đại Thành

Giá CKhấu 5,259,500đ

Giá Bán 7,850,000đ -33%

Bồn Nhựa 10.000L CNM

Bồn Nhựa 10.000L CNM

Giá CKhấu 23,400,054đ

Giá Bán 29,550,000đ -20.812%

Bồn nước inox 310L- SUS 304

Bồn nước inox 310L- SUS 304

Giá CKhấu 1,800,000đ

Giá Bán 1,980,000đ -9.09091%

Bồn nước inox 310L- SUS 304

Bồn nước inox 310L- SUS 304

Giá CKhấu 1,680,000đ

Giá Bán 1,850,000đ -9.18919%

Máy lọc nước Nanometer Silver 9 lõi

Máy lọc nước Nanometer Silver 9 lõi

Giá CKhấu 5,043,000đ

Giá Bán 6,150,000đ -18%

Bình Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -130lít ϕ58 -12

Bình Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -130lít ϕ58 -12

Giá CKhấu 6,440,000đ

Giá Bán 9,200,000đ -30%

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -150lít ϕ70-10

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -150lít ϕ70-10

Giá CKhấu 5,654,800đ

Giá Bán 8,440,000đ -33%

Máy Nước Nóng NL Mặt Trời Đại Thành -130lít ϕ58-12

Máy Nước Nóng NL Mặt Trời Đại Thành -130lít ϕ58-12

Giá CKhấu 5,550,066đ

Giá Bán 7,900,000đ -29.746%

Bình nước nóng Rossi Amore RA 20SQ

Bình nước nóng Rossi Amore RA 20SQ

Giá CKhấu 2,142,000đ

Giá Bán 3,150,000đ -32%

Bình nước nóng Rossi Amore RA 20SL

Bình nước nóng Rossi Amore RA 20SL

Giá CKhấu 2,299,500đ

Giá Bán 3,150,000đ -27%

Máy lọc nước RO Arte 8lõi Đại Thành

Máy lọc nước RO Arte 8lõi Đại Thành

Giá CKhấu 4,924,500đ

Giá Bán 7,350,000đ -33%

Bồn nước inox 500L- SUS 304

Bồn nước inox 500L- SUS 304

Giá CKhấu 2,080,001đ

Giá Bán 2,400,000đ -13.3333%

Bồn nước inox 500L- SUS 304

Bồn nước inox 500L- SUS 304

Giá CKhấu 1,930,001đ

Giá Bán 2,250,000đ -14.2222%

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -180lít ϕ70-12

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -180lít ϕ70-12

Giá CKhấu 8,920,800đ

Giá Bán 12,390,000đ -28%

Bình Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -160lít ϕ58 -15

Bình Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -160lít ϕ58 -15

Giá CKhấu 7,348,500đ

Giá Bán 10,350,000đ -29%

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -180lít ϕ70-12

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -180lít ϕ70-12

Giá CKhấu 6,950,900đ

Giá Bán 9,790,000đ -29%

Máy Nước Nóng NL Mặt Trời Đại Thành -160lít ϕ58-15

Máy Nước Nóng NL Mặt Trời Đại Thành -160lít ϕ58-15

Giá CKhấu 5,850,003đ

Giá Bán 8,450,000đ -30.7692%

Bình nước nóng Rossi Amore RA 30SQ

Bình nước nóng Rossi Amore RA 30SQ

Giá CKhấu 2,104,500đ

Giá Bán 3,050,000đ -31%

Bình nước nóng Rossi Amore RA 30SL

Bình nước nóng Rossi Amore RA 30SL

Giá CKhấu 2,409,000đ

Giá Bán 3,300,000đ -27%

Máy lọc nước RO Arte 7lõi Đại Thành

Máy lọc nước RO Arte 7lõi Đại Thành

Giá CKhấu 4,857,500đ

Giá Bán 7,250,000đ -33%

Bồn nước inox 700L- SUS 304

Bồn nước inox 700L- SUS 304

Giá CKhấu 2,340,001đ

Giá Bán 2,840,000đ -17.6056%

Bồn nước inox 700L- SUS 304

Bồn nước inox 700L- SUS 304

Giá CKhấu 2,190,010đ

Giá Bán 2,690,000đ -18.587%

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -210lít ϕ70-14

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -210lít ϕ70-14

Giá CKhấu 10,500,600đ

Giá Bán 14,190,000đ -26%

Bình Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -180lít ϕ58 -18

Bình Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -180lít ϕ58 -18

Giá CKhấu 8,712,000đ

Giá Bán 12,100,000đ -28%

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -210lít ϕ70-14

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -210lít ϕ70-14

Giá CKhấu 8,020,800đ

Giá Bán 11,140,000đ -28%

Máy Nước Nóng NL Mặt Trời Đại Thành -180lít ϕ58-18

Máy Nước Nóng NL Mặt Trời Đại Thành -180lít ϕ58-18

Giá CKhấu 6,650,002đ

Giá Bán 9,400,000đ -29.2553%

Bồn nước inox 1.500L- SUS 316

Bồn nước inox 1.500L- SUS 316

Giá CKhấu 6,400,001đ

Giá Bán 7,425,000đ -13.8047%

Bồn nước inox 1.000L- SUS 304

Bồn nước inox 1.000L- SUS 304

Giá CKhấu 3,060,000đ

Giá Bán 3,770,000đ -18.8329%

Bể Phốt 2.000L Đại Thành

Bể Phốt 2.000L Đại Thành

Giá CKhấu 7,250,003đ

Giá Bán 8,290,000đ -12.5452%

Bồn nước inox 1.000L- SUS 304

Bồn nước inox 1.000L- SUS 304

Giá CKhấu 2,850,000đ

Giá Bán 3,550,000đ -19.7183%

Bồn nước inox 1.500L- SUS 316

Bồn nước inox 1.500L- SUS 316

Giá CKhấu 6,100,425đ

Giá Bán 7,125,000đ -14.38%

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -225lít ϕ70-15

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -225lít ϕ70-15

Giá CKhấu 11,107,400đ

Giá Bán 15,010,000đ -26%

Bình Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -215lít ϕ58 -21

Bình Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -215lít ϕ58 -21

Giá CKhấu 10,475,500đ

Giá Bán 14,350,000đ -27%

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -225lít ϕ70-15

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -225lít ϕ70-15

Giá CKhấu 8,503,200đ

Giá Bán 11,810,000đ -28%

Máy Nước Nóng NL Mặt Trời Đại Thành -215lít ϕ58-21

Máy Nước Nóng NL Mặt Trời Đại Thành -215lít ϕ58-21

Giá CKhấu 8,060,002đ

Giá Bán 11,200,000đ -28.0357%

Bồn nước inox 500L- SUS 316

Bồn nước inox 500L- SUS 316

Giá CKhấu 2,700,002đ

Giá Bán 2,950,000đ -8.4745%

Bồn nước inox 700L- SUS 316

Bồn nước inox 700L- SUS 316

Giá CKhấu 3,200,001đ

Giá Bán 3,610,000đ -11.3573%

Bồn nước inox 1.000L- SUS 316

Bồn nước inox 1.000L- SUS 316

Giá CKhấu 4,200,000đ

Giá Bán 4,870,000đ -13.7577%

Bồn nước inox 1.500L- SUS 304

Bồn nước inox 1.500L- SUS 304

Giá CKhấu 4,700,001đ

Giá Bán 5,775,000đ -18.6147%

Bồn nước inox 1.500L- SUS 304

Bồn nước inox 1.500L- SUS 304

Giá CKhấu 4,400,000đ

Giá Bán 5,475,000đ -19.6347%

Bồn nước inox 2.000L- SUS 316

Bồn nước inox 2.000L- SUS 316

Giá CKhấu 7,900,071đ

Giá Bán 9,300,000đ -15.053%

Bồn nước inox 700L- SUS 316

Bồn nước inox 700L- SUS 316

Giá CKhấu 3,050,000đ

Giá Bán 3,460,000đ -11.8497%

Bồn nước inox 500L SUS 316

Bồn nước inox 500L SUS 316

Giá CKhấu 2,550,000đ

Giá Bán 2,800,000đ -8.92857%

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -240lít ϕ70-16

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -240lít ϕ70-16

Giá CKhấu 11,758,600đ

Giá Bán 15,890,000đ -26%

Bình Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -250lít ϕ58 -24

Bình Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -250lít ϕ58 -24

Giá CKhấu 11,544,000đ

Giá Bán 15,600,000đ -26%

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -240lít ϕ70-16

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -240lít ϕ70-16

Giá CKhấu 9,055,250đ

Giá Bán 12,490,000đ -27.5%

Máy Nước Nóng NL Mặt Trời Đại Thành -250lít ϕ58-24

Máy Nước Nóng NL Mặt Trời Đại Thành -250lít ϕ58-24

Giá CKhấu 8,700,000đ

Giá Bán 12,000,000đ -27.5%

Bồn nước inox 2.000L- SUS 304

Bồn nước inox 2.000L- SUS 304

Giá CKhấu 6,050,003đ

Giá Bán 7,500,000đ -19.3333%

Bồn nước inox 2.000L- SUS 304

Bồn nước inox 2.000L- SUS 304

Giá CKhấu 5,650,003đ

Giá Bán 7,100,000đ -20.4225%

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -270lít ϕ70-18

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -270lít ϕ70-18

Giá CKhấu 13,230,000đ

Giá Bán 17,640,000đ -25%

Bình Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -300lít ϕ58 -28

Bình Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -300lít ϕ58 -28

Giá CKhấu 13,112,000đ

Giá Bán 17,600,000đ -25.5%

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -270lít ϕ70-18

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -270lít ϕ70-18

Giá CKhấu 10,172,400đ

Giá Bán 13,840,000đ -26.5%

Máy Nước Nóng NL Mặt Trời Đại Thành -300lít ϕ58-28

Máy Nước Nóng NL Mặt Trời Đại Thành -300lít ϕ58-28

Giá CKhấu 9,800,090đ

Giá Bán 13,400,000đ -26.865%

Bồn nước inox 2.500L- SUS 304

Bồn nước inox 2.500L- SUS 304

Giá CKhấu 7,500,043đ

Giá Bán 9,275,000đ -19.137%

Bồn Nhựa 1.000L CNM

Bồn Nhựa 1.000L CNM

Giá CKhấu 2,130,000đ

Giá Bán 2,700,000đ -21.1111%

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -300lít ϕ70-20

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -300lít ϕ70-20

Giá CKhấu 14,610,000đ

Giá Bán 19,480,000đ -25%

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -300lít ϕ70-20

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -300lít ϕ70-20

Giá CKhấu 11,233,200đ

Giá Bán 15,180,000đ -26%

Bồn nhựa HDPE Plasman 2000L

Bồn nhựa HDPE Plasman 2000L

Giá CKhấu 5,050,011đ

Giá Bán 6,090,000đ -17.077%

Bồn Nhựa HDPE Plasman 1.500L

Bồn Nhựa HDPE Plasman 1.500L

Giá CKhấu 4,000,018đ

Giá Bán 4,760,000đ -15.966%

Bồn nước inox 3.000L- SUS 304

Bồn nước inox 3.000L- SUS 304

Giá CKhấu 9,200,029đ

Giá Bán 11,340,000đ -18.871%

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -315lít ϕ70-21

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -315lít ϕ70-21

Giá CKhấu 15,334,050đ

Giá Bán 20,310,000đ -24.5%

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -315lít ϕ70-21

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -315lít ϕ70-21

Giá CKhấu 11,736,400đ

Giá Bán 15,860,000đ -26%

Bồn nước inox 4.000L- SUS 304

Bồn nước inox 4.000L- SUS 304

Giá CKhấu 11,440,000đ

Giá Bán 14,300,000đ -20%

Bồn nước inox 25.000L- SUS 304

Bồn nước inox 25.000L- SUS 304

Giá Bán Liên hệ

Bồn nước inox 4.000L- SUS 304

Bồn nước inox 4.000L- SUS 304

Giá CKhấu 10,608,000đ

Giá Bán 13,600,000đ -22%

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -360lít ϕ70-24

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -360lít ϕ70-24

Giá CKhấu 17,349,900đ

Giá Bán 22,980,000đ -24.5%

Bồn nước inox 4.500L- SUS 304

Bồn nước inox 4.500L- SUS 304

Giá CKhấu 12,860,000đ

Giá Bán 16,075,000đ -20%

Bồn nước inox 4.500L- SUS 304

Bồn nước inox 4.500L- SUS 304

Giá CKhấu 12,100,000đ

Giá Bán 15,275,000đ -20.7856%

Sen Tắm Cao Cấp R801S

Sen Tắm Cao Cấp R801S

Giá CKhấu 1,266,500đ

Giá Bán 1,490,000đ -15%

Sen Tắm Cao Cấp R803S

Sen Tắm Cao Cấp R803S

Giá CKhấu 1,436,500đ

Giá Bán 1,690,000đ -15%

bồn nước | máy năng lượng mặt trời | bể phốt Tân Á
bồn nước | máy năng lượng mặt trời | bể phốt Tân Á
bồn nước | máy năng lượng mặt trời | bể phốt Tân Á
bồn nước | máy năng lượng mặt trời | bể phốt Tân Á
bồn nước | máy năng lượng mặt trời | bể phốt Tân Á
bồn nước | máy năng lượng mặt trời | bể phốt Tân Á
bồn nước | máy năng lượng mặt trời | bể phốt Tân Á
bồn nước | máy năng lượng mặt trời | bể phốt Tân Á
bồn nước | máy năng lượng mặt trời | bể phốt Tân Á
bồn nước | máy năng lượng mặt trời | bể phốt Tân Á