Deal hot giờ vàng mỗi ngày $ Xem Thêm chi tiết
Bồn nước inox 25.000L- SUS 304

Bồn nước inox 25.000L- SUS 304

76,465,000đ

93,250,000đ -18%

Bồn nước inox 2.000L- SUS 316

Bồn nước inox 2.000L- SUS 316

7,568,000đ

8,800,000đ -14%

Bồn Nhựa 10.000L CNM

Bồn Nhựa 10.000L CNM

18,368,000đ

22,400,000đ -18%

Bể Phốt 2.000L Đại Thành

Bể Phốt 2.000L Đại Thành

7,501,200đ

7,980,000đ -6%

Xem tất cả
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline :
077 31 34567
 • skypeyahoo
 • Điện thoại: 0908203339
 • Email: cskh.daithanh@gmail.com
 • Kinh Doanh Bán Dự Án skypeyahoo
 • Điện thoại: 0911203339
 • Email: kinhdoanh@daithanh-group.vn
 • Tư vấn CSKH skypeyahoo
 • Điện thoại: 028.221.58.117
 • Email: cskh@daithanh-group.vn
 • Trung Tâm Bảo Hành skypeyahoo
 • Điện thoại: 028 35 977 137 - 028 35 977 687
 • Email: 1900 6086
 • Nhân Viên Kinh Doanh skypeyahoo
 • Điện thoại: 0911379286
 • Email: kinhdoanh@daithanh-group.vn
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -315lít ϕ70-21

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -315lít ϕ70-21

Giá CKhấu 11,799,800đ

Giá gốc 14,390,000đ -18%

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -300lít ϕ70-20

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -300lít ϕ70-20

Giá CKhấu 11,299,600đ

Giá gốc 13,780,000đ -18%

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -270lít ϕ70-18

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -270lít ϕ70-18

Giá CKhấu 10,315,600đ

Giá gốc 12,580,000đ -18%

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -240lít ϕ70-16

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -240lít ϕ70-16

Giá CKhấu 9,323,400đ

Giá gốc 11,370,000đ -18%

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -225lít ϕ70-15

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -225lít ϕ70-15

Giá CKhấu 8,823,200đ

Giá gốc 10,760,000đ -18%

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -210lít ϕ70-14

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -210lít ϕ70-14

Giá CKhấu 8,128,000đ

Giá gốc 10,160,000đ -20%

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -180lít ϕ70-12

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -180lít ϕ70-12

Giá CKhấu 7,160,000đ

Giá gốc 8,950,000đ -20%

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -150lít ϕ70-10

Bồn Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -150lít ϕ70-10

Giá CKhấu 6,192,000đ

Giá gốc 7,740,000đ -20%

Máy Nước Nóng NL Mặt Trời Đại Thành -300lít ϕ58-28

Máy Nước Nóng NL Mặt Trời Đại Thành -300lít ϕ58-28

Giá CKhấu 10,889,600đ

Giá gốc 13,280,000đ -18%

Máy Nước Nóng NL Mặt Trời Đại Thành -250lít ϕ58-24

Máy Nước Nóng NL Mặt Trời Đại Thành -250lít ϕ58-24

Giá CKhấu 9,708,800đ

Giá gốc 11,840,000đ -18%

Máy Nước Nóng NL Mặt Trời Đại Thành -215lít ϕ58-21

Máy Nước Nóng NL Mặt Trời Đại Thành -215lít ϕ58-21

Giá CKhấu 8,097,500đ

Giá gốc 10,250,000đ -21%

Máy Nước Nóng NL Mặt Trời Đại Thành -180lít ϕ58-18

Máy Nước Nóng NL Mặt Trời Đại Thành -180lít ϕ58-18

Giá CKhấu 6,857,200đ

Giá gốc 8,680,000đ -21%

Máy Nước Nóng NL Mặt Trời Đại Thành -160lít ϕ58-15

Máy Nước Nóng NL Mặt Trời Đại Thành -160lít ϕ58-15

Giá CKhấu 5,846,000đ

Giá gốc 7,400,000đ -21%

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -360lít ϕ70-24

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -360lít ϕ70-24

Giá CKhấu 17,466,000đ

Giá gốc 21,300,000đ -18%

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -315lít ϕ70-21

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -315lít ϕ70-21

Giá CKhấu 15,448,800đ

Giá gốc 18,840,000đ -18%

MMáy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -300lít ϕ70-20

MMáy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -300lít ϕ70-20

Giá CKhấu 14,825,600đ

Giá gốc 18,080,000đ -18%

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -270lít ϕ70-18

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -270lít ϕ70-18

Giá CKhấu 13,431,600đ

Giá gốc 16,380,000đ -18%

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -240lít ϕ70-16

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -240lít ϕ70-16

Giá CKhấu 12,111,400đ

Giá gốc 14,770,000đ -18%

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -225lít ϕ70-15

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -225lít ϕ70-15

Giá CKhấu 11,447,200đ

Giá gốc 13,960,000đ -18%

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -210lít ϕ70-14

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -210lít ϕ70-14

Giá CKhấu 10,568,000đ

Giá gốc 13,210,000đ -20%

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -180lít ϕ70-12

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -180lít ϕ70-12

Giá CKhấu 9,240,000đ

Giá gốc 11,550,000đ -20%

Bình Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -300lít ϕ58 -28

Bình Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -300lít ϕ58 -28

Giá CKhấu 13,841,600đ

Giá gốc 16,880,000đ -18%

Bình Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -250lít ϕ58 -24

Bình Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -250lít ϕ58 -24

Giá CKhấu 12,086,800đ

Giá gốc 14,740,000đ -18%

Bình Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -215lít ϕ58 -21

Bình Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -215lít ϕ58 -21

Giá CKhấu 10,277,900đ

Giá gốc 13,010,000đ -21%

Bình Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -180lít ϕ58 -18

Bình Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -180lít ϕ58 -18

Giá CKhấu 8,990,200đ

Giá gốc 11,380,000đ -21%

Bình Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -160lít ϕ58 -15

Bình Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -160lít ϕ58 -15

Giá CKhấu 7,623,500đ

Giá gốc 9,650,000đ -21%

Bình Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -130lít ϕ58 -12

Bình Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -130lít ϕ58 -12

Giá CKhấu 6,667,600đ

Giá gốc 8,440,000đ -21%

Bồn nước inox 4.500L- SUS 304

Bồn nước inox 4.500L- SUS 304

Giá CKhấu 12,433,400đ

Giá gốc 14,980,000đ -17%

Bồn nước inox 4.000L- SUS 304

Bồn nước inox 4.000L- SUS 304

Giá CKhấu 11,271,400đ

Giá gốc 13,580,000đ -17%

Bồn nước inox 3.500L- SUS 304

Bồn nước inox 3.500L- SUS 304

Giá CKhấu 9,943,400đ

Giá gốc 11,980,000đ -17%

Bồn nước inox 3.000L- SUS 304

Bồn nước inox 3.000L- SUS 304

Giá CKhấu 8,806,300đ

Giá gốc 10,610,000đ -17%

Bồn nước inox 2.500L- SUS 304

Bồn nước inox 2.500L- SUS 304

Giá CKhấu 6,938,800đ

Giá gốc 8,360,000đ -17%

Bồn nước inox 2.000L- SUS 304

Bồn nước inox 2.000L- SUS 304

Giá CKhấu 5,840,100đ

Giá gốc 7,210,000đ -19%

Bồn nước inox 1.300L- SUS 304

Bồn nước inox 1.300L- SUS 304

Giá CKhấu 3,917,600đ

Giá gốc 4,720,000đ -17%

Bồn nước inox 1.500L- SUS 304

Bồn nước inox 1.500L- SUS 304

Giá CKhấu 4,519,800đ

Giá gốc 5,580,000đ -19%

Bồn nước inox 1.000L- SUS 304

Bồn nước inox 1.000L- SUS 304

Giá CKhấu 3,013,200đ

Giá gốc 3,720,000đ -19%

Bồn nước inox 700L- SUS 304

Bồn nước inox 700L- SUS 304

Giá CKhấu 2,290,800đ

Giá gốc 2,760,000đ -17%

Bồn nước inox 500L- SUS 304

Bồn nước inox 500L- SUS 304

Giá CKhấu 1,898,400đ

Giá gốc 2,260,000đ -16%

Bồn nước inox 310L- SUS 304

Bồn nước inox 310L- SUS 304

Giá CKhấu 1,538,500đ

Giá gốc 1,810,000đ -15%

Bồn nước inox 4.500L- SUS 304

Bồn nước inox 4.500L- SUS 304

Giá CKhấu 12,018,400đ

Giá gốc 14,480,000đ -17%

Bồn nước inox 4.000L- SUS 304

Bồn nước inox 4.000L- SUS 304

Giá CKhấu 10,690,400đ

Giá gốc 12,880,000đ -17%

Bồn nước inox 3.500L- SUS 304

Bồn nước inox 3.500L- SUS 304

Giá CKhấu 9,611,400đ

Giá gốc 11,580,000đ -17%

Bồn nước inox 2.000L- SUS 304

Bồn nước inox 2.000L- SUS 304

Giá CKhấu 5,556,600đ

Giá gốc 6,860,000đ -19%

Bồn nước inox 1.500L- SUS 304

Bồn nước inox 1.500L- SUS 304

Giá CKhấu 4,276,800đ

Giá gốc 5,280,000đ -19%

Bồn nước inox 1.300L SUS 304

Bồn nước inox 1.300L SUS 304

Giá CKhấu 3,710,100đ

Giá gốc 4,470,000đ -17%

Bồn nước inox 1.000L- SUS 304

Bồn nước inox 1.000L- SUS 304

Giá CKhấu 2,810,700đ

Giá gốc 3,470,000đ -19%

Bồn nước inox 700L- SUS 304

Bồn nước inox 700L- SUS 304

Giá CKhấu 2,124,800đ

Giá gốc 2,560,000đ -17%

Bồn nước inox 500L- SUS 304

Bồn nước inox 500L- SUS 304

Giá CKhấu 1,772,400đ

Giá gốc 2,110,000đ -16%

Bồn nước inox 310L- SUS 304

Bồn nước inox 310L- SUS 304

Giá CKhấu 1,411,000đ

Giá gốc 1,660,000đ -15%

Bồn nước inox 25.000L- SUS 304

Bồn nước inox 25.000L- SUS 304

Giá CKhấu 76,465,000đ

Giá gốc 93,250,000đ -18%

Bồn nước inox 500L- SUS 316

Bồn nước inox 500L- SUS 316

Giá CKhấu 2,408,000đ

Giá gốc 2,800,000đ -14%

Bồn nước inox 700L- SUS 316

Bồn nước inox 700L- SUS 316

Giá CKhấu 2,915,400đ

Giá gốc 3,390,000đ -14%

Bồn nước inox 1.000L- SUS 316

Bồn nước inox 1.000L- SUS 316

Giá CKhấu 3,827,000đ

Giá gốc 4,450,000đ -14%

Bồn nước inox 1.500L- SUS 316

Bồn nước inox 1.500L- SUS 316

Giá CKhấu 5,719,000đ

Giá gốc 6,650,000đ -14%

Bồn nước inox 2.000L- SUS 316

Bồn nước inox 2.000L- SUS 316

Giá CKhấu 7,310,000đ

Giá gốc 8,500,000đ -14%

Bồn nước inox 1.500L- SUS 316

Bồn nước inox 1.500L- SUS 316

Giá CKhấu 5,461,000đ

Giá gốc 6,350,000đ -14%

Bồn nước inox 700L- SUS 316

Bồn nước inox 700L- SUS 316

Giá CKhấu 2,752,000đ

Giá gốc 3,200,000đ -14%

Bồn nước inox 500L SUS 316

Bồn nước inox 500L SUS 316

Giá CKhấu 2,236,000đ

Giá gốc 2,600,000đ -14%

Bình Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -160lít ϕ58 -15

Bình Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -160lít ϕ58 -15

Giá CKhấu 8,205,900đ

Giá gốc 9,654,000đ -15%

Bình Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -130lít ϕ58 -12

Bình Nước Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành -130lít ϕ58 -12

Giá CKhấu 7,089,600đ

Giá gốc 8,440,000đ -16%

Bồn Nhựa 10.000L CNM

Bồn Nhựa 10.000L CNM

Giá CKhấu 18,368,000đ

Giá gốc 22,400,000đ -18%

Bồn Nhựa 1.000L CNM

Bồn Nhựa 1.000L CNM

Giá CKhấu 1,983,700đ

Giá gốc 2,390,000đ -17%

Bồn nhựa HDPE Plasman 2000L

Bồn nhựa HDPE Plasman 2000L

Giá CKhấu 5,557,500đ

Giá gốc 5,850,000đ -5%

Bồn Nhựa HDPE Plasman 1.500L

Bồn Nhựa HDPE Plasman 1.500L

Giá CKhấu 4,351,000đ

Giá gốc 4,580,000đ -5%

Bể Phốt 2.000L Đại Thành

Bể Phốt 2.000L Đại Thành

Giá CKhấu 7,501,200đ

Giá gốc 7,980,000đ -6%

Máy lọc nước Nanometer Silver 9 lõi

Máy lọc nước Nanometer Silver 9 lõi

Giá CKhấu 5,355,000đ

Giá gốc 5,950,000đ -10%

Sen Tắm Cao Cấp R801S

Sen Tắm Cao Cấp R801S

Giá CKhấu 1,266,500đ

Giá gốc 1,490,000đ -15%

Sen Tắm Cao Cấp R803S

Sen Tắm Cao Cấp R803S

Giá CKhấu 1,436,500đ

Giá gốc 1,690,000đ -15%

Tin tức
ƯU ĐÃI CUỐI NĂM KHI MUA BỒN NƯỚC INOX, BỒN NƯỚC NHỰA, MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TÂN Á ĐẠI THÀNH

ƯU ĐÃI CUỐI NĂM KHI MUA BỒN NƯỚC INOX, BỒN NƯỚC NHỰA, MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TÂN Á ĐẠI THÀNH

- Khi mua sản phẩm: bồn nước Inox hoặc bồn nước nhựa với dung tích bất kỳ, Quý khách hàng sẽ được tặng ngay 01 bộ...
TƯ VẤN LẮP ĐẶT SẢN PHẨM BỒN NƯỚC INOX TẠI MIỀN NAM

TƯ VẤN LẮP ĐẶT SẢN PHẨM...

Tư vấn lắp đặt sản phẩm bồn nước Inox tại miền nam, – Website bán hàng chính...
Khắc Phục Các Lỗi Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Tân Á Đại Thành | daithanh-group.vn

Khắc Phục Các Lỗi Máy Nước...

Nhà Máy Tân Á Đại Thành Miền Nam Hướng Dẫn Các Bạn Khắc Phục Lỗi Thường Gặp...
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐẠI THÀNH | NHÀ MÁY TÂN Á ĐẠI THÀNH MIỀN NAM

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT MÁY...

NHÀ MÁY TÂN Á ĐẠI THÀNH MIỀN NAM HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG...
Chi Phí Lắp Đặt Máy Nước Năng Lượng Mặt Trời SuS 304

Chi Phí Lắp Đặt Máy Nước...

Chi phí lắp đặt máy nước nóng năng lượng măt trời SuS 304 tại daithanh-group.vn....
LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY ỐNG NHỰA VÀ PHỤ KIỆN STRÖMAN TẠI LONG AN 21-10-2017

LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY ỐNG...

Ngày 21/10/2017, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Ống...
Tập đoàn Tân Á Đại Thành vinh danh “Vua Bồn nước” và ra mắt “cặp đôi Kim cương

Tập đoàn Tân Á Đại Thành...

Thu hút tới hơn 5000 bạn hàng tham dự, các buổi Lễ vinh danh “Vua Bồn nước” và...
HỘI THẢO “ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VÀ NHÀ MÁY – CHƯƠNG TRÌNH NPP VÀ ĐẠI LÝ NĂM 2017 TẠI KCN TÂN Á ĐẠI THÀNH

HỘI THẢO “ GIỚI THIỆU...

Nhà Máy Sản Xuất Tân Á Đại Thành Cung Ứng. Máy Nước Nóng Năng Lượng mặt Trời,...
TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH HỖ TRỢ CUNG CẤP SẢN PHẨM ƯU ĐÃI CHO ĐOÀN VIÊN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CÁC TỈNH

TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH...

Trung Tâm Cung Cấp Sản Phẩm Thuộc Tâp Đoàn Tân Á Đại Thành Kính Chào Quý Khách....
SÔI ĐỘNG CUỘC THI “TÂN Á ĐẠI THÀNH – NÉT ĐẸP TUỔI THƠ” 2018

SÔI ĐỘNG CUỘC THI “TÂN...

Nhằm tạo không khí sinh động, tưng bừng mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi, đẩy mạnh...
NHÀ MÁY TÂN Á ĐẠI THÀNH MIỀN NAM.
NHÀ MÁY TÂN Á ĐẠI THÀNH MIỀN NAM.
NHÀ MÁY TÂN Á ĐẠI THÀNH MIỀN NAM.
NHÀ MÁY TÂN Á ĐẠI THÀNH MIỀN NAM.
NHÀ MÁY TÂN Á ĐẠI THÀNH MIỀN NAM.
NHÀ MÁY TÂN Á ĐẠI THÀNH MIỀN NAM.
NHÀ MÁY TÂN Á ĐẠI THÀNH MIỀN NAM.