hotline tư vấn

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline :
0915111139
  • skypeyahoo
  • Điện thoại: 0915 1111 39
  • Email: contact@nhuastroman-tanadaithanh.vn
  • Tư vấn dặt hàng skypeyahoo
  • Điện thoại: 028.221.58.117
  • Email: kinhdoanh@daithanh-group.vn
  • Liên hệ bảo hành skypeyahoo
  • Điện thoại: 028 35 977 137 - 028 35 977 687
  • Email: 028 35 977 137
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
Bồn nhựa 1000lit nằm HDPE®️

Bồn nhựa 1000lit nằm HDPE®️

Giá CKhấu 3,050,006đ

Giá Bán 3,690,000đ -17.344%

Máy lọc nước Đại Thành Arte 9lõi

Máy lọc nước Đại Thành Arte 9lõi

Giá CKhấu 5,300,006đ

Giá Bán 7,850,000đ -32.484%

ống nước nóng PPR & phụ kiện Stroman

ống nước nóng PPR & phụ kiện Stroman

Giá CKhấu Liên hệ

Giá Bán -40%

ống nhựa HDPE & phụ kiện Stroman

ống nhựa HDPE & phụ kiện Stroman

Giá CKhấu Liên hệ

Giá Bán -25%

ống nhựa uPVC & phụ kiện nước lạnh Stroman

ống nhựa uPVC & phụ kiện nước lạnh Stroman

Giá CKhấu Liên hệ

Giá Bán -25%

Bồn inox 1000lit nằm 304®️

Bồn inox 1000lit nằm 304®️

Giá CKhấu 3,050,002đ

Giá Bán 3,770,000đ -19.0981%

Chậu rửa chén bát DT85 inox SUS 304 cao cấp

Chậu rửa chén bát DT85 inox SUS 304 cao cấp

Giá CKhấu 2,555,000đ

Giá Bán 3,650,000đ -30%

Chậu rửa chén bát DT81 inox SUS 304 cao cấp

Chậu rửa chén bát DT81 inox SUS 304 cao cấp

Giá CKhấu 1,995,000đ

Giá Bán 2,850,000đ -30%

Bồn nhựa 1000lit nằm THM®️

Bồn nhựa 1000lit nằm THM®️

Giá CKhấu 2,650,230đ

Giá Bán 3,300,000đ -19.69%

Bồn nhựa 1000lit đứng THM®️

Bồn nhựa 1000lit đứng THM®️

Giá CKhấu 2,100,001đ

Giá Bán 2,700,000đ -22.2222%

Bồn inox 1000lit đứng 304®️

Bồn inox 1000lit đứng 304®️

Giá CKhấu 2,800,027đ

Giá Bán 3,550,000đ -21.126%

Máy năng lượng 130lit ϕ58 vigo®️

Máy năng lượng 130lit ϕ58 vigo®️

Giá CKhấu 6,400,072đ

Giá Bán 9,200,000đ -30.434%

Máy năng lượng 130lit ϕ58 classic®️

Máy năng lượng 130lit ϕ58 classic®️

Giá CKhấu 5,500,004đ

Giá Bán 7,900,000đ -30.3797%

Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte vuông 20L Tân Á Đại Thành

Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte vuông 20L Tân Á Đại Thành

Giá CKhấu 3,366,000đ

Giá Bán 3,400,000đ -1%

Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte ngang 20L Tân Á Đại Thành

Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte ngang 20L Tân Á Đại Thành

Giá CKhấu 3,613,500đ

Giá Bán 3,650,000đ -1%

Bồn nhựa 1500lit đứng HDPE®️

Bồn nhựa 1500lit đứng HDPE®️

Giá CKhấu 3,800,003đ

Giá Bán 4,760,000đ -20.168%

Bồn inox 1500lit nằm 316®️

Bồn inox 1500lit nằm 316®️

Giá CKhấu 6,400,001đ

Giá Bán 7,425,000đ -13.8047%

Bồn inox 1500lit nằm 304®️

Bồn inox 1500lit nằm 304®️

Giá CKhấu 4,650,001đ

Giá Bán 5,775,000đ -19.4805%

Bồn nhựa 1500lit nằm THM®️

Bồn nhựa 1500lit nằm THM®️

Giá CKhấu 4,200,040đ

Giá Bán 5,200,000đ -19.23%

Bồn nhựa 1500lit đứng THM®️

Bồn nhựa 1500lit đứng THM®️

Giá CKhấu 3,100,002đ

Giá Bán 4,100,000đ -24.3902%

Bồn inox 1500lit đứng 304®️

Bồn inox 1500lit đứng 304®️

Giá CKhấu 4,350,002đ

Giá Bán 5,475,000đ -20.5479%

Bồn inox 1500lit đứng 316®️

Bồn inox 1500lit đứng 316®️

Giá CKhấu 6,100,425đ

Giá Bán 7,125,000đ -14.38%

Máy năng lượng 160lit ϕ58 vigo®️

Máy năng lượng 160lit ϕ58 vigo®️

Giá CKhấu 7,300,062đ

Giá Bán 10,350,000đ -29.468%

Máy năng lượng 160lit ϕ58 classic®️

Máy năng lượng 160lit ϕ58 classic®️

Giá CKhấu 5,800,080đ

Giá Bán 8,450,000đ -31.36%

Bồn nhựa 2000lit đứng HDPE®️

Bồn nhựa 2000lit đứng HDPE®️

Giá CKhấu 4,850,003đ

Giá Bán 6,090,000đ -20.3612%

Bồn inox 2000lit nằm 316®️

Bồn inox 2000lit nằm 316®️

Giá CKhấu 8,350,003đ

Giá Bán 9,700,000đ -13.9175%

Bồn inox 2000lit nằm 304®️

Bồn inox 2000lit nằm 304®️

Giá CKhấu 6,050,003đ

Giá Bán 7,500,000đ -19.3333%

Bồn inox 10.000lit ngang 304®️

Bồn inox 10.000lit ngang 304®️

Giá CKhấu 31,499,988đ

Giá Bán 52,000,000đ -39.4231%

Bể phốt tự hoại 1500lit®️

Bể phốt tự hoại 1500lit®️

Giá CKhấu 4,900,461đ

Giá Bán 5,770,000đ -15.07%

Bồn nhựa 2000lit nằm THM®️

Bồn nhựa 2000lit nằm THM®️

Giá CKhấu 5,300,002đ

Giá Bán 6,700,000đ -20.8955%

Bồn nhựa 2000lit đứng THM®️

Bồn nhựa 2000lit đứng THM®️

Giá CKhấu 4,000,016đ

Giá Bán 5,300,000đ -24.528%

Bồn inox 2000lit đứng 304®️

Bồn inox 2000lit đứng 304®️

Giá CKhấu 5,600,054đ

Giá Bán 7,100,000đ -21.126%

Bồn inox 2000lit đứng 316®️

Bồn inox 2000lit đứng 316®️

Giá CKhấu 7,900,071đ

Giá Bán 9,300,000đ -15.053%

Máy năng lượng 180lit ϕ58 vigo®️

Máy năng lượng 180lit ϕ58 vigo®️

Giá CKhấu 8,700,021đ

Giá Bán 12,100,000đ -28.099%

Máy năng lượng 180lit ϕ58 classic®️

Máy năng lượng 180lit ϕ58 classic®️

Giá CKhấu 6,800,054đ

Giá Bán 9,400,000đ -27.659%

Bồn inox 3000lit nằm 304®️

Bồn inox 3000lit nằm 304®️

Giá CKhấu 9,000,002đ

Giá Bán 11,340,000đ -20.6349%

Bồn inox 12.000lit đứng 304®️

Bồn inox 12.000lit đứng 304®️

Giá CKhấu 34,500,024đ

Giá Bán 58,000,000đ -40.5172%

Bể phốt tự hoại 2000lit®️

Bể phốt tự hoại 2000lit®️

Giá CKhấu 7,100,004đ

Giá Bán 8,290,000đ -14.3546%

Bồn nhựa 3000lit đứng THM®️

Bồn nhựa 3000lit đứng THM®️

Giá CKhấu 5,500,002đ

Giá Bán 8,050,000đ -31.677%

Bồn inox 3000lit đứng 304®️

Bồn inox 3000lit đứng 304®️

Giá CKhấu 8,400,099đ

Giá Bán 10,780,000đ -22.077%

Máy năng lượng 215lit ϕ58 vigo®️

Máy năng lượng 215lit ϕ58 vigo®️

Giá CKhấu 10,400,005đ

Giá Bán 14,350,000đ -27.5261%

Máy năng lượng 215lit ϕ58 classic®️

Máy năng lượng 215lit ϕ58 classic®️

Giá CKhấu 8,000,048đ

Giá Bán 11,200,000đ -28.571%

Bồn inox 4000lit nằm 304®️

Bồn inox 4000lit nằm 304®️

Giá CKhấu 11,300,003đ

Giá Bán 14,300,000đ -20.979%

Bồn inox 15.000lit đứng 304®️

Bồn inox 15.000lit đứng 304®️

Giá CKhấu 47,500,014đ

Giá Bán 79,000,000đ -39.8734%

Bồn nhựa 4000lit đứng THM®️

Bồn nhựa 4000lit đứng THM®️

Giá CKhấu 7,099,995đ

Giá Bán 10,500,000đ -32.381%

Bồn inox 4000lit đứng 304®️

Bồn inox 4000lit đứng 304®️

Giá CKhấu 10,400,002đ

Giá Bán 13,600,000đ -23.5294%

Máy năng lượng 250lit ϕ58 vigo®️

Máy năng lượng 250lit ϕ58 vigo®️

Giá CKhấu 11,400,012đ

Giá Bán 15,600,000đ -26.923%

Máy năng lượng 250lit ϕ58 classic®️

Máy năng lượng 250lit ϕ58 classic®️

Giá CKhấu 8,700,000đ

Giá Bán 12,000,000đ -27.5%

Bồn inox 5000lit đứng 304®️

Bồn inox 5000lit đứng 304®️

Giá CKhấu 13,400,153đ

Giá Bán 17,150,000đ -21.865%

Bồn inox 5000lit nằm 304®️

Bồn inox 5000lit nằm 304®️

Giá CKhấu 14,200,007đ

Giá Bán 18,050,000đ -21.3296%

Bồn inox 20.000lit đứng 304®️

Bồn inox 20.000lit đứng 304®️

Giá CKhấu 57,499,968đ

Giá Bán 96,000,000đ -40.1042%

Bồn inox 20.000lit ngang 304®️

Bồn inox 20.000lit ngang 304®️

Giá CKhấu 69,500,008đ

Giá Bán 116,000,000đ -40.0862%

Bồn nhựa 5000lit đứng THM®️

Bồn nhựa 5000lit đứng THM®️

Giá CKhấu 9,699,996đ

Giá Bán 14,100,000đ -31.2057%

Máy năng lượng 300lit ϕ58 vigo®️

Máy năng lượng 300lit ϕ58 vigo®️

Giá CKhấu 12,900,008đ

Giá Bán 17,600,000đ -26.7045%

Máy năng lượng 300lit ϕ58 classic®️

Máy năng lượng 300lit ϕ58 classic®️

Giá CKhấu 9,800,090đ

Giá Bán 13,400,000đ -26.865%

Bồn nhựa 10000lit đứng THM®️

Bồn nhựa 10000lit đứng THM®️

Giá CKhấu 21,000,003đ

Giá Bán 29,550,000đ -28.934%

Bồn inox 6000lit đứng 304®️

Bồn inox 6000lit đứng 304®️

Giá CKhấu 16,000,004đ

Giá Bán 20,500,000đ -21.9512%

Bồn inox 6000lit nằm 304®️

Bồn inox 6000lit nằm 304®️

Giá CKhấu 16,900,011đ

Giá Bán 21,500,000đ -21.3953%

Bồn inox 30.000lit ngang 304®️

Bồn inox 30.000lit ngang 304®️

Giá CKhấu 104,500,050đ

Giá Bán 174,000,000đ -39.9425%

Sen Tắm Cao Cấp R701S1

Sen Tắm Cao Cấp R701S1

Giá CKhấu 1,011,500đ

Giá Bán 1,190,000đ -15%

Máy năng lượng 300lit tấm phẳng®️

Máy năng lượng 300lit tấm phẳng®️

Giá CKhấu 21,000,004đ

Giá Bán 26,450,000đ -20.6049%

Zalo