Danh mục sản phẩm

Bảng giá máy nước nóng mặt trời Tân á Đại Thành.
Bảng Giá Máy Nước Nóng Mặt Trời Đại Thành™ new 2020
Stt Hình sản phẩm Chọn tên sản phẩm đặt hàng Giá bán ưu đãi
1 Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 300l ϕ58-28 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 300l ϕ58-28 ống 9.800.000 đ
2 Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 250l ϕ58-24 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 250l ϕ58-24 ống 8.700.000 đ
3 Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 215l ϕ58-21 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 215l ϕ58-21 ống 8.000.000 đ
4 Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 180l ϕ58-18 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 180l ϕ58-18 ống 6.800.000 đ
5 Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 160l ϕ58-15 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 160l ϕ58-15 ống 5.800.000 đ
6 Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 130l ϕ58-12 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 130l ϕ58-12 ống 5.500.000 đ
7 Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 360l ϕ70-24 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 360l ϕ70-24 ống 13.200.000 đ
8 Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 315l ϕ70-21 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 315l ϕ70-21 ống 11.700.000 đ
9 Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 300l ϕ70-20 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 300l ϕ70-20 ống 11.100.000 đ
10 Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 270l ϕ70-18 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 270l ϕ70-18 ống 10.000.000 đ
11 Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 240l ϕ70-16 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 240l ϕ70-16 ống 9.000.000 đ
13 Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 210l ϕ70-14 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 210l ϕ70-14 ống 7.900.000 đ
14 Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 180l ϕ70-12 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 180l ϕ70-12 ống 6.950.000 đ
15 Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 150l ϕ70-10 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ classic 150l ϕ70-10 ống 5.800.000 đ
16 Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 300l ϕ58-28 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 300l ϕ58-28 ống 12.900.000 đ
17 Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 250l ϕ58-124ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 250l ϕ58-124ống 11.400.000 đ
18 Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 215l ϕ58-21 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 215l ϕ58-21 ống 10.400.000 đ
19 Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 180l ϕ58-18 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 180l ϕ58-18 ống 8.700.000 đ
20 Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 160l ϕ58-15 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 160l ϕ58-15 ống 7.300.000 đ
21 Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 130l ϕ58-12 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 130l ϕ58-12 ống 6.400.000 đ
22 Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 360l ϕ70-24 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 360l ϕ70-24 ống 17.200.000 đ
23 Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 315l ϕ70-21 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 315l ϕ70-21 ống 15.100.000 đ
24 Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 300l ϕ70-20 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 300l ϕ70-20 ống 14.000.000 đ
25 Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 270l ϕ70-18 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 270l ϕ70-18 ống 13.000.000 đ
26 Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 240l ϕ70-16 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 240l ϕ70-16 ống 11.700.000 đ
28 Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 210l ϕ70-14 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 210l ϕ70-14 ống 10.200.000 đ
29 Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 180l ϕ70-12 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 180l ϕ70-12 ống 8.900.000 đ
30 Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 150l ϕ70-10 ống Giá máy nước nóng mặt trời Đại Thành™ vigo 150l ϕ70-10 ống 7.400.000 đ
TRUNG TÂM ĐIỀU PHỐI TIẾP NHẬN ĐẶT HÀNG & GIAO HÀNG CHÍNH HÃNG
Để đảm bảo chất lượng dịch vụ & quyền lợi người tiêu dùng sau bán hàng tốt nhất
Mọi thông tin liên hệ đặt hàng website chính hãng
Hotline đặt hàng: 0915 1111 39
kinhdoanh@daithanh-group.vn
Hỗ trợ trực tuyến
0915 1111 39
  • Hotline đặt hàng Hotline đặt hàngHotline đặt hàng
  • 0915 1111 39
  • kinhdoanh@daithanh-group.vn
  • Điện Thoại Điện ThoạiĐiện Thoại
  • 0908 20 33 39
  • kinhdoanh@daithanh-group.vn
Copyrights © 2019 Bồn nước【Bồn nhựa】Máy năng lượng mặt trời - Bồn inox- Bể phốt tự hoại - Liên hệ kênh dự án của chính hãng Tân Á Đại Thành. All rights reserved.
Ẩn Quảng cáo
Zalo

Bồn nước đại thành 300lit, 500lit, 700lit, 1000lit, 1500lit, 2000lit, 2500lit, 3000lit, 4000lit, 5000lit, 6000lit

máy nóng năng lượng mặt trời 130lit, 150lit, 160lit, 180lit, 215lit, 240lit, 250lit, 270lit, 300lit, 360lit

Bồn nhựa | bồn inox | bồn tự hoại đại thành | giàn máy nóng năng lượng mặt trời