Danh mục sản phẩm

Kênh TMDT chính thức TANADAITHANH

Không nên bỏ lỡ Hôm nay

Đang K.mãi

Bồn Nước Nhựa 1500 lít ngang – Thế hệ mới

Bồn Nước Nhựa 1500 lít ngang – Thế hệ mới

Giá cũ: 6.149.000 đ Giá mới nhất: 4.100.000 đ

Tiết kiệm thêm: 0 đ

Đặt hàng Chi tiết

Đang K.mãi

Bồn Nước Nhựa 2000 lít ngang – Thế hệ mới

Bồn Nước Nhựa 2000 lít ngang – Thế hệ mới

Giá cũ: 7.959.000 đ Giá mới nhất: 5.300.000 đ

Tiết kiệm thêm: 0 đ

Đặt hàng Chi tiết

Đang K.mãi

Bồn Nước Nhựa 2000 lít đứng – Thế hệ mới

Bồn Nước Nhựa 2000 lít đứng – Thế hệ mới

Giá cũ: 6.599.000 đ Giá mới nhất: 3.800.000 đ

Tiết kiệm thêm: 0 đ

Đặt hàng Chi tiết

Đang K.mãi

Bồn Nước 1000 lít đứng – Inox 304

Bồn Nước 1000 lít đứng – Inox 304

Giá cũ: 4.419.000 đ Giá mới nhất: 2.900.000 đ

Tiết kiệm thêm: 0 đ

Đặt hàng Chi tiết

Đang K.mãi

Bồn Nước 1000 lít ngang – Inox 304

Bồn Nước 1000 lít ngang – Inox 304

Giá cũ: 4.619.000 đ Giá mới nhất: 3.100.000 đ

Tiết kiệm thêm: 0 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 130 lít – F58-12 ống Classic

Máy Nước Nóng 130 lít – F58-12 ống Classic

Giá cũ: 8.299.000 đ Giá mới nhất: 5.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 160 lít – F58-15 ống Classic

Máy Nước Nóng 160 lít – F58-15 ống Classic

Giá cũ: 8.999.000 đ Giá mới nhất: 6.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 180 lít – F58-18 ống Classic

Máy Nước Nóng 180 lít – F58-18 ống Classic

Giá cũ: 9.990.000 đ Giá mới nhất: 6.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 215 lít – F58-21 ống Classic

Máy Nước Nóng 215 lít – F58-21 ống Classic

Giá cũ: 11.599.000 đ Giá mới nhất: 8.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 250 lít – F58-24 ống Classic

Máy Nước Nóng 250 lít – F58-24 ống Classic

Giá cũ: 12.499.000 đ Giá mới nhất: 9.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 300 lít – F58-28 ống Classic

Máy Nước Nóng 300 lít – F58-28 ống Classic

Giá cũ: 13.799.000 đ Giá mới nhất: 10.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 130 lít – F58-12 ống ViGo

Máy Nước Nóng 130 lít – F58-12 ống ViGo

Giá cũ: 9.990.000 đ Giá mới nhất: 6.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 160 lít – F58-15 ống ViGo

Máy Nước Nóng 160 lít – F58-15 ống ViGo

Giá cũ: 11.599.000 đ Giá mới nhất: 7.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 180 lít – F58-18 ống ViGo

Máy Nước Nóng 180 lít – F58-18 ống ViGo

Giá cũ: 13.099.000 đ Giá mới nhất: 8.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 215 lít – F58-21 ống ViGo

Máy Nước Nóng 215 lít – F58-21 ống ViGo

Giá cũ: 15.599.000 đ Giá mới nhất: 10.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 250 lít – F58-24 ống ViGo

Máy Nước Nóng 250 lít – F58-24 ống ViGo

Giá cũ: 16.999.000 đ Giá mới nhất: 11.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 300 lít – F58-28 ống ViGo

Máy Nước Nóng 300 lít – F58-28 ống ViGo

Giá cũ: 18.999.000 đ Giá mới nhất: 13.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 150 lít – F70-10 ống Classic

Máy Nước Nóng 150 lít – F70-10 ống Classic

Giá cũ: 9.199.000 đ Giá mới nhất: 6.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 180 lít – F70-12 ống Classic

Máy Nước Nóng 180 lít – F70-12 ống Classic

Giá cũ: 10.499.000 đ Giá mới nhất: 7.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 210 lít – F70-14 ống Classic

Máy Nước Nóng 210 lít – F70-14 ống Classic

Giá cũ: 11.909.000 đ Giá mới nhất: 8.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 225 lít – F70-15 ống Classic

Máy Nước Nóng 225 lít – F70-15 ống Classic

Giá cũ: 12.800.000 đ Giá mới nhất: 9.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 240 lít – F70-16 ống Classic

Máy Nước Nóng 240 lít – F70-16 ống Classic

Giá cũ: 13.500.000 đ Giá mới nhất: 9.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 270 lít – F70-18 ống Classic

Máy Nước Nóng 270 lít – F70-18 ống Classic

Giá cũ: 14.600.000 đ Giá mới nhất: 10.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 360 lít – F70-24 ống Classic

Máy Nước Nóng 360 lít – F70-24 ống Classic

Giá cũ: 18.200.000 đ Giá mới nhất: 13.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 300 lít – F70-20 ống Classic

Máy Nước Nóng 300 lít – F70-20 ống Classic

Giá cũ: 16.000.000 đ Giá mới nhất: 11.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 150 lít – F70-10 ống ViGo

Máy Nước Nóng 150 lít – F70-10 ống ViGo

Giá cũ: 11.659.000 đ Giá mới nhất: 7.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 180 lít – F70-12 ống ViGo

Máy Nước Nóng 180 lít – F70-12 ống ViGo

Giá cũ: 13.709.000 đ Giá mới nhất: 9.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 210 lít – F70-14 ống ViGo

Máy Nước Nóng 210 lít – F70-14 ống ViGo

Giá cũ: 15.269.000 đ Giá mới nhất: 10.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 225 lít – F70-15 ống ViGo

Máy Nước Nóng 225 lít – F70-15 ống ViGo

Giá cũ: 16.490.000 đ Giá mới nhất: 11.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 240 lít – F70-16 ống ViGo

Máy Nước Nóng 240 lít – F70-16 ống ViGo

Giá cũ: 17.210.000 đ Giá mới nhất: 11.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 270 lít – F70-18 ống ViGo

Máy Nước Nóng 270 lít – F70-18 ống ViGo

Giá cũ: 18.860.000 đ Giá mới nhất: 13.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 360 lít – F70-24 ống ViGo

Máy Nước Nóng 360 lít – F70-24 ống ViGo

Giá cũ: 24.599.000 đ Giá mới nhất: 17.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 300 lít – F70-20 ống ViGo

Máy Nước Nóng 300 lít – F70-20 ống ViGo

Giá cũ: 20.999.000 đ Giá mới nhất: 14.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 150 lít – Tấm Phẳng PLatinum

Máy Nước Nóng 150 lít – Tấm Phẳng PLatinum

Giá cũ: 16.950.000 đ Giá mới nhất: 13.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 220 lít – Tấm Phẳng PLatinum

Máy Nước Nóng 220 lít – Tấm Phẳng PLatinum

Giá cũ: 22.150.000 đ Giá mới nhất: 17.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng 300 lít – Tấm Phẳng PLatinum

Máy Nước Nóng 300 lít – Tấm Phẳng PLatinum

Giá cũ: 26.450.000 đ Giá mới nhất: 19.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 500 lít đứng – Inox 304

Bồn Nước 500 lít đứng – Inox 304

Giá cũ: 2.689.000 đ Giá mới nhất: 1.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 1000 lít đứng – Inox 304

Bồn Nước 1000 lít đứng – Inox 304

Giá cũ: 4.419.000 đ Giá mới nhất: 2.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 1500 lít đứng – Inox 304

Bồn Nước 1500 lít đứng – Inox 304

Giá cũ: 6.719.000 đ Giá mới nhất: 4.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 2000 lít đứng – Inox 304

Bồn Nước 2000 lít đứng – Inox 304

Giá cũ: 8.759.000 đ Giá mới nhất: 5.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 2500 lít đứng – Inox 304

Bồn Nước 2500 lít đứng – Inox 304

Giá cũ: 10.809.000 đ Giá mới nhất: 7.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 3000 lít đứng – Inox 304

Bồn Nước 3000 lít đứng – Inox 304

Giá cũ: 12.789.000 đ Giá mới nhất: 8.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 4000 lít đứng – Inox 304

Bồn Nước 4000 lít đứng – Inox 304

Giá cũ: 16.379.000 đ Giá mới nhất: 10.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 5000 lít đứng – Inox 304

Bồn Nước 5000 lít đứng – Inox 304

Giá cũ: 20.699.000 đ Giá mới nhất: 13.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 500 lít ngang – Inox 304

Bồn Nước 500 lít ngang – Inox 304

Giá cũ: 2.839.000 đ Giá mới nhất: 2.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 1000 lít ngang – Inox 304

Bồn Nước 1000 lít ngang – Inox 304

Giá cũ: 4.619.000 đ Giá mới nhất: 3.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 1500 lít ngang – Inox 304

Bồn Nước 1500 lít ngang – Inox 304

Giá cũ: 6.989.000 đ Giá mới nhất: 4.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 2000 lít ngang – Inox 304

Bồn Nước 2000 lít ngang – Inox 304

Giá cũ: 9.109.000 đ Giá mới nhất: 6.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 2500 lít ngang – Inox 304

Bồn Nước 2500 lít ngang – Inox 304

Giá cũ: 11.289.000 đ Giá mới nhất: 7.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 3000 lít ngang – Inox 304

Bồn Nước 3000 lít ngang – Inox 304

Giá cũ: 13.399.000 đ Giá mới nhất: 9.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 4000 lít ngang – Inox 304

Bồn Nước 4000 lít ngang – Inox 304

Giá cũ: 17.139.000 đ Giá mới nhất: 11.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 5000 lít ngang – Inox 304

Bồn Nước 5000 lít ngang – Inox 304

Giá cũ: 21.549.000 đ Giá mới nhất: 13.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 500 lít đứng – Inox 316

Bồn Nước 500 lít đứng – Inox 316

Giá cũ: 3.239.000 đ Giá mới nhất: 2.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 700 lít đứng – Inox 316

Bồn Nước 700 lít đứng – Inox 316

Giá cũ: 4.079.000 đ Giá mới nhất: 2.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 1000 lít đứng – Inox 316

Bồn Nước 1000 lít đứng – Inox 316

Giá cũ: 5.519.000 đ Giá mới nhất: 3.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 1500 lít đứng – Inox 316

Bồn Nước 1500 lít đứng – Inox 316

Giá cũ: 8.499.000 đ Giá mới nhất: 5.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 2000 lít đứng – Inox 316

Bồn Nước 2000 lít đứng – Inox 316

Giá cũ: 11.199.000 đ Giá mới nhất: 7.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 500 lít ngang – Inox 316

Bồn Nước 500 lít ngang – Inox 316

Giá cũ: 3.389.000 đ Giá mới nhất: 2.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 700 lít ngang – Inox 316

Bồn Nước 700 lít ngang – Inox 316

Giá cũ: 4.229.000 đ Giá mới nhất: 3.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 1000 lít ngang – Inox 316

Bồn Nước 1000 lít ngang – Inox 316

Giá cũ: 5.749.000 đ Giá mới nhất: 4.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 1500 lít ngang – Inox 316

Bồn Nước 1500 lít ngang – Inox 316

Giá cũ: 8.799.000 đ Giá mới nhất: 6.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 2000 lít ngang – Inox 316

Bồn Nước 2000 lít ngang – Inox 316

Giá cũ: 11.599.000 đ Giá mới nhất: 8.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 2000 lít Đứng – PLasman

Bồn Nước Nhựa 2000 lít Đứng – PLasman

Giá cũ: 7.599.000 đ Giá mới nhất: 4.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 1500 lít Đứng – PLasman

Bồn Nước Nhựa 1500 lít Đứng – PLasman

Giá cũ: 5.829.000 đ Giá mới nhất: 3.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 1000 lít Đứng – PLasman

Bồn Nước Nhựa 1000 lít Đứng – PLasman

Giá cũ: 4.019.000 đ Giá mới nhất: 2.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 500 lít Đứng – PLasman

Bồn Nước Nhựa 500 lít Đứng – PLasman

Giá cũ: 2.299.000 đ Giá mới nhất: 1.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 1000 lít Ngang – PLasman

Bồn Nước Nhựa 1000 lít Ngang – PLasman

Giá cũ: 4.399.000 đ Giá mới nhất: 2.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 500 lít Ngang – PLasman

Bồn Nước Nhựa 500 lít Ngang – PLasman

Giá cũ: 2.449.000 đ Giá mới nhất: 1.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 1000 lít đứng – Thế hệ mới

Bồn Nước Nhựa 1000 lít đứng – Thế hệ mới

Giá cũ: 3.329.000 đ Giá mới nhất: 2.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 1500 lít đứng – Thế hệ mới

Bồn Nước Nhựa 1500 lít đứng – Thế hệ mới

Giá cũ: 5.049.000 đ Giá mới nhất: 3.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 2000 lít đứng – Thế hệ mới

Bồn Nước Nhựa 2000 lít đứng – Thế hệ mới

Giá cũ: 6.599.000 đ Giá mới nhất: 3.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 3000 lít đứng – Thế hệ mới

Bồn Nước Nhựa 3000 lít đứng – Thế hệ mới

Giá cũ: 9.339.000 đ Giá mới nhất: 5.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 4000 lít đứng – Thế hệ mới

Bồn Nước Nhựa 4000 lít đứng – Thế hệ mới

Giá cũ: 12.219.000 đ Giá mới nhất: 6.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 5000 lít đứng – Thế hệ mới

Bồn Nước Nhựa 5000 lít đứng – Thế hệ mới

Giá cũ: 16.249.000 đ Giá mới nhất: 10.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 10.000 lít đứng – Thế hệ mới

Bồn Nước Nhựa 10.000 lít đứng – Thế hệ mới

Giá cũ: 33.499.000 đ Giá mới nhất: 19.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 750 lít đứng – Thế hệ mới

Bồn Nước Nhựa 750 lít đứng – Thế hệ mới

Giá cũ: 2.679.000 đ Giá mới nhất: 1.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 1000 lít ngang – Thế hệ mới

Bồn Nước Nhựa 1000 lít ngang – Thế hệ mới

Giá cũ: 3.929.000 đ Giá mới nhất: 2.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 1500 lít ngang – Thế hệ mới

Bồn Nước Nhựa 1500 lít ngang – Thế hệ mới

Giá cũ: 6.149.000 đ Giá mới nhất: 4.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 2000 lít ngang – Thế hệ mới

Bồn Nước Nhựa 2000 lít ngang – Thế hệ mới

Giá cũ: 7.959.000 đ Giá mới nhất: 5.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 700 lít ngang – Thế hệ mới

Bồn Nước Nhựa 700 lít ngang – Thế hệ mới

Giá cũ: 2.849.000 đ Giá mới nhất: 1.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 500 lít ngang – Thế hệ mới

Bồn Nước Nhựa 500 lít ngang – Thế hệ mới

Giá cũ: 2.049.000 đ Giá mới nhất: 1.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước Nhựa 300 lít ngang – Thế hệ mới

Bồn Nước Nhựa 300 lít ngang – Thế hệ mới

Giá cũ: 1.509.000 đ Giá mới nhất: 1.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bơ Nhựa 1300lit Tròn Thế Hệ Mới

Bơ Nhựa 1300lit Tròn Thế Hệ Mới

Giá cũ: 3.050.000 đ Giá mới nhất: 2.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bơ Nhựa 1000lit Tròn Thế Hệ Mới

Bơ Nhựa 1000lit Tròn Thế Hệ Mới

Giá cũ: 2.250.000 đ Giá mới nhất: 1.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bơ Nhựa 750lit Tròn Thế Hệ Mới

Bơ Nhựa 750lit Tròn Thế Hệ Mới

Giá cũ: 1.520.000 đ Giá mới nhất: 1.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bơ Nhựa 500lit Tròn Thế Hệ Mới

Bơ Nhựa 500lit Tròn Thế Hệ Mới

Giá cũ: 1.110.000 đ Giá mới nhất: 800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bơ Nhựa 300lit Tròn Thế Hệ Mới

Bơ Nhựa 300lit Tròn Thế Hệ Mới

Giá cũ: 670.000 đ Giá mới nhất: 500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 2000lit

Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 2000lit

Giá cũ: 9.299.000 đ Giá mới nhất: 6.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 1500lit

Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 1500lit

Giá cũ: 6.599.000 đ Giá mới nhất: 4.700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 1000lit

Bể Phốt | Bồn Tự Hoại 1000lit

Giá cũ: 4.699.000 đ Giá mới nhất: 3.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Lọc Nước Neo Ambient 9 lõi (Hot) Nóng Lạnh

Máy Lọc Nước Neo Ambient 9 lõi (Hot) Nóng Lạnh

Giá cũ: 10.699.000 đ Giá mới nhất: 7.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Lọc Nước Neo Ambient 10 lõi (Hot) Nóng Lạnh

Máy Lọc Nước Neo Ambient 10 lõi (Hot) Nóng Lạnh

Giá cũ: 11.699.000 đ Giá mới nhất: 8.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy lọc nước uống Neo Ambient 10 lõi

Máy lọc nước uống Neo Ambient 10 lõi

Giá cũ: 9.699.000 đ Giá mới nhất: 6.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy lọc nước uống Neo Ambient 9 lõi

Máy lọc nước uống Neo Ambient 9 lõi

Giá cũ: 8.699.000 đ Giá mới nhất: 5.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa DX.41005

Chậu Rửa DX.41005

Giá cũ: 1.200.000 đ Giá mới nhất: 900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa DX.42007

Chậu Rửa DX.42007

Giá cũ: 2.250.000 đ Giá mới nhất: 2.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa DX.41102

Chậu Rửa DX.41102

Giá cũ: 1.800.000 đ Giá mới nhất: 1.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa DX.42101

Chậu Rửa DX.42101

Giá cũ: 2.550.000 đ Giá mới nhất: 2.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa DX.42005

Chậu Rửa DX.42005

Giá cũ: 3.650.000 đ Giá mới nhất: 2.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa DX.42004

Chậu Rửa DX.42004

Giá cũ: 2.950.000 đ Giá mới nhất: 2.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa DX.42001

Chậu Rửa DX.42001

Giá cũ: 2.850.000 đ Giá mới nhất: 2.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa DX42.003

Chậu Rửa DX42.003

Giá cũ: 2.650.000 đ Giá mới nhất: 2.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa DX.11050

Chậu Rửa DX.11050

Giá cũ: 590.000 đ Giá mới nhất: 500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa DX.12150

Chậu Rửa DX.12150

Giá cũ: 1.510.000 đ Giá mới nhất: 1.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa DX.11052

Chậu Rửa DX.11052

Giá cũ: 580.000 đ Giá mới nhất: 500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa DX.12152

Chậu Rửa DX.12152

Giá cũ: 1.420.000 đ Giá mới nhất: 1.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa DX.12154

Chậu Rửa DX.12154

Giá cũ: 1.450.000 đ Giá mới nhất: 1.100.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa DX.12050

Chậu Rửa DX.12050

Giá cũ: 1.200.000 đ Giá mới nhất: 900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa DX.12052

Chậu Rửa DX.12052

Giá cũ: 1.310.000 đ Giá mới nhất: 1.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa DX.11152

Chậu Rửa DX.11152

Giá cũ: 920.000 đ Giá mới nhất: 700.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Sen Vòi Nóng Lạnh 701S

Sen Vòi Nóng Lạnh 701S

Giá cũ: 1.900.000 đ Giá mới nhất: 1.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Sen Vòi Nóng Lạnh 801S

Sen Vòi Nóng Lạnh 801S

Giá cũ: 2.079.000 đ Giá mới nhất: 1.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Sen Vòi Nóng Lạnh 803S

Sen Vòi Nóng Lạnh 803S

Giá cũ: 1.690.000 đ Giá mới nhất: 1.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Sen Vòi Nóng Lạnh 809S

Sen Vòi Nóng Lạnh 809S

Giá cũ: 1.790.000 đ Giá mới nhất: 1.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Vòi Rửa Bếp Nóng Lạnh 805C

Vòi Rửa Bếp Nóng Lạnh 805C

Giá cũ: 1.450.000 đ Giá mới nhất: 1.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Vòi Rửa Bếp Nóng Lạnh 806C

Vòi Rửa Bếp Nóng Lạnh 806C

Giá cũ: 1.900.000 đ Giá mới nhất: 1.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Vòi Rửa Bếp Nóng Lạnh 808C

Vòi Rửa Bếp Nóng Lạnh 808C

Giá cũ: 1.350.000 đ Giá mới nhất: 1.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Vòi Rửa Bếp Nóng Lạnh 901C

Vòi Rửa Bếp Nóng Lạnh 901C

Giá cũ: 1.750.000 đ Giá mới nhất: 1.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Vòi Rửa Lavabo Nóng Lạnh 803V

Vòi Rửa Lavabo Nóng Lạnh 803V

Giá cũ: 1.620.000 đ Giá mới nhất: 1.400.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Vòi Rửa Lavabo Nóng Lạnh 808V

Vòi Rửa Lavabo Nóng Lạnh 808V

Giá cũ: 1.690.000 đ Giá mới nhất: 1.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Vòi Rửa Lavabo Nóng Lạnh 809V

Vòi Rửa Lavabo Nóng Lạnh 809V

Giá cũ: 1.820.000 đ Giá mới nhất: 1.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Vòi Rửa Lavabo Nóng Lạnh 901V

Vòi Rửa Lavabo Nóng Lạnh 901V

Giá cũ: 1.650.000 đ Giá mới nhất: 1.200.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 9.000 lít Đứng 9m³

Bồn Nước 9.000 lít Đứng 9m³

Giá cũ: 35.000.000 đ Giá mới nhất: 25.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 10.000 lít Đứng 10m³

Bồn Nước 10.000 lít Đứng 10m³

Giá cũ: 48.000.000 đ Giá mới nhất: 27.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 12.000 lít Đứng 12m³

Bồn Nước 12.000 lít Đứng 12m³

Giá cũ: 58.000.000 đ Giá mới nhất: 35.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 15.000 lít Đứng 15m³

Bồn Nước 15.000 lít Đứng 15m³

Giá cũ: 79.000.000 đ Giá mới nhất: 47.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 20.000 lít Đứng 20m³

Bồn Nước 20.000 lít Đứng 20m³

Giá cũ: 96.000.000 đ Giá mới nhất: 58.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 7.000 lít Ngang 7m³

Bồn Nước 7.000 lít Ngang 7m³

Giá cũ: 31.000.000 đ Giá mới nhất: 23.900.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 8.000 lít Ngang 8m³

Bồn Nước 8.000 lít Ngang 8m³

Giá cũ: 34.000.000 đ Giá mới nhất: 25.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 9.000 lít Ngang 9m³

Bồn Nước 9.000 lít Ngang 9m³

Giá cũ: 37.000.000 đ Giá mới nhất: 27.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 10.000 lít Ngang 10m³

Bồn Nước 10.000 lít Ngang 10m³

Giá cũ: 52.000.000 đ Giá mới nhất: 29.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 12.000 lít Ngang 12m³

Bồn Nước 12.000 lít Ngang 12m³

Giá cũ: 62.000.000 đ Giá mới nhất: 37.800.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 15.000 lít Ngang 15m³

Bồn Nước 15.000 lít Ngang 15m³

Giá cũ: 83.000.000 đ Giá mới nhất: 47.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 20.000 lít Ngang 20m³

Bồn Nước 20.000 lít Ngang 20m³

Giá cũ: 116.000.000 đ Giá mới nhất: 64.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nước 25.000 lít Ngang 25m³

Bồn Nước 25.000 lít Ngang 25m³

Giá cũ: 145.000.000 đ Giá mới nhất: 75.000.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 3000 lit Đứng 3m³

Bồn Nhựa 3000 lit Đứng 3m³

Giá cũ: 9.339.000 đ Giá mới nhất: 5.150.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 4000 lit Đứng 4m³

Bồn Nhựa 4000 lit Đứng 4m³

Giá cũ: 12.219.000 đ Giá mới nhất: 6.600.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 5000 lit Đứng 5m³

Bồn Nhựa 5000 lit Đứng 5m³

Giá cũ: 16.249.000 đ Giá mới nhất: 9.300.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 10.000 lit Đứng 10m³

Bồn Nhựa 10.000 lit Đứng 10m³

Giá cũ: 33.499.000 đ Giá mới nhất: 19.500.000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng S-Series SL 15Lít — Ngang

Máy Nước Nóng S-Series SL 15Lít — Ngang

Giá mới nhất: 4.300.000 đ Giá mới nhất: 0 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng S-Series SL 20Lít — Ngang

Máy Nước Nóng S-Series SL 20Lít — Ngang

Giá mới nhất: 4.400.000 đ Giá mới nhất: 0 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng S-Series SL 30Lít — Ngang

Máy Nước Nóng S-Series SL 30Lít — Ngang

Giá mới nhất: 4.550.000 đ Giá mới nhất: 0 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng S-Series SL 15Lít — Vuông

Máy Nước Nóng S-Series SL 15Lít — Vuông

Giá mới nhất: 4.000.000 đ Giá mới nhất: 0 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng S-Series SL 20Lít — Vuông

Máy Nước Nóng S-Series SL 20Lít — Vuông

Giá mới nhất: 4.100.000 đ Giá mới nhất: 0 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng S-Series SL 30Lít — Vuông

Máy Nước Nóng S-Series SL 30Lít — Vuông

Giá mới nhất: 4.300.000 đ Giá mới nhất: 0 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng Arte SL15Lít — Ngang

Máy Nước Nóng Arte SL15Lít — Ngang

Giá mới nhất: 3.550.000 đ Giá mới nhất: 0 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng Arte SL 20Lít — Ngang

Máy Nước Nóng Arte SL 20Lít — Ngang

Giá mới nhất: 3.650.000 đ Giá mới nhất: 0 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng Arte SL30Lít — Ngang

Máy Nước Nóng Arte SL30Lít — Ngang

Giá mới nhất: 3.950.000 đ Giá mới nhất: 0 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng Arte SQ15Lít — Vuông

Máy Nước Nóng Arte SQ15Lít — Vuông

Giá mới nhất: 3.300.000 đ Giá mới nhất: 0 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng Arte SQ 20Lít — Vuông

Máy Nước Nóng Arte SQ 20Lít — Vuông

Giá mới nhất: 3.400.000 đ Giá mới nhất: 0 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng Arte SQ30Lít — Vuông

Máy Nước Nóng Arte SQ30Lít — Vuông

Giá mới nhất: 3.700.000 đ Giá mới nhất: 0 đ

Đặt hàng Chi tiết

Công Ty Cổ phần kim khi và gia dụng Tân Á Đại Thành (TANADAITHANH) Trân trọng cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của Công ty chúng tôi, Đại Thành Tân Á là nhà sản xuất cung ứng trực tiếp: Máy nước nóng năng lượng mặt trời, Bình nước nóng gián tiếp Rossi sử dụng bằng điện , Bồn nước , Bồn tự hoại , Bồn inox , Bồn nhựa , Chậu rửa bếp , Sen vòi nóng lạnh & Bồn Nước công nghiệp dạng tròn và lắp ghép các loại..., lớn nhất uy tín tại Việt Nam. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại bậc nhất, Tân á Đại Thành cung cấp đến khách hàng những sản phẩm với chất lượng cao cùng giá thành tốt nhất./.

Sứ Mệnh: Góp phần xây dựng một thế giới trong lành, một xã hội văn minh, một cộng đồng phát triển.
———————————

Với tôn chỉ hoạt động của chúng tôi “ Tạo ra lợi ích lâu dài cho khách hàng ”. Chúng tôi mang trong mình nhiệm vụ cung cấp đến khách hàng những sản phẩm với chất lượng cao cùng giá thành tốt nhất. đáp ứng được nhu cầu, lợi ích cần thiết cho người dùng./

Phát triển kinh doanhSong hành cùng trách nhiệm xã hội — Xây dựng thương hiệu bằngUy tín, chất lượng — Không ngừng đổi mớiSáng tạo

Các sản phẩm của Tân Á Đại Thành Không chỉ nổi bật về công nghệ, Cam kết về chất lượng đạt chuẩn, Chúng tôi luôn đáp ứng đến cho khách hàng sự hài lòng về dịch vụ, Gần 30.000 điểm đại lý phân phối cùng trên 196 hệ thống chi nhánh kho hàng khắp các quận , huyện , tỉnh thành trên toàn lãnh thổ Việt Nam, giao hàng nhanh, hỗ trợ kỹ thuật tốt và giá thành hợp lý cùng chính sách bảo hành lâu nhất trên thị trường. Tân Á Đại Thành luôn luôn cam kết đồng hành, hỗ trợ cho khách hàng khi mua các sản phẩm tại kênh cung ứng chính thức của nhà sản xuất trong suốt thời gian sử dụng

Copyrights © 2019 Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành — Bồn Nước Đại Thành — Bồn Nhựa — Bồn Inox ☞ℹ️ Website cung ứng chính thức của chính hãng Tân á Đại Thành. All rights reserved.

Thành lập từ năm 1993, trải qua hơn 1/4 thế kỷ, đến nay, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã trở thành Tập đoàn đa quốc gia - Đơn vị hàng đầu sản xuất và cung cấp các giải pháp tổng thể về nguồn nước tại Việt Nam. Được điều hành bởi đại gia đình có 3 thế hệ là doanh nhân, Tân Á Đại Thành tự hào là Thương hiệu quốc gia với hệ thống 19 Công ty thành viên; 14 Nhà máy công nghệ cao tại Việt Nam và Lào; 196 chi nhánh trực thuộc; hơn 30.000 điểm bán hàng trên toàn quốc cùng hệ sinh thái 9 dòng sản phẩm. Trong đó, Bồn inox - bồn nhựa, Bình nước nóng và Máy nước nóng năng lượng mặt trời đang chiếm giữ thị phần số 1 Việt Nam.

☞Bồn Nhựa – Giá Mới Nhất | Tháng Khuyến Mãi

420 Lý Thường Kiệt

Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

700000

VIET NAM

https://daithanh-group.vn/upload/hinhanh/benre-dt-9203.jpg

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành — Bồn Nước Đại Thành — Bồn Nhựa — Bồn Inox ☞ℹ️ Website cung ứng chính thức của chính hãng Tân á Đại Thành

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

☞Bồn Nhựa – Giá Mới Nhất | Tháng Khuyến Mãi

https://schema.org/InStock

0

VNĐ

2020-06-19T17:10:38+07:00

bồn nước inox Tân á Đại thành được chế tạo bằng vật liệu thép không gỉ SUS 304 siêu bền nhập khẩu ✓Công nghệ hàn lăn tự động: Để đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ của sản phẩm, công nghệ hàn lăn tự động được ứng dụng sản xuất Bồn inox SUS304. ✓Logo dập nổi chống hàng giả: Công nghệ dập nổi giúp khách hàng tránh mua phải hàng giả, hàng nhái. Logo thể hiện rõ nét trên chụp bồn. ✓Thời gian bảo hành và tiêu chuẩn chất lượng: Toàn bộ quá trình sản xuất được áp dụng theo hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008. Điểm vượt trội của bồn chứa nước inox Tân á Đại thành ✓An toàn cho sức khỏe, Bồn nước, téc nước inox thường được làm từ các chất liệu inox SUS 304 và SUS 316. đây là 2 loại thép không gỉ dòng Austenitic với các đặc điểm không bị nhiễm từ, an toàn với thực phẩm, sáng bóng và có thể dùng trong mọi môi trường. -Sản phẩm tốt là linh hồn của doanh nghiệp. Tân Á Đại Thành coi trọng việc tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng chuẩn quốc gia, mang lại giá trị thiết thực và gắn liền với cuộc sống của người dân. Với phương châm chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, dịch vụ được tiêu chuẩn hoá và đồng bộ cao, giá thành hợp lý và nhiều ưu đãi trước và sau bán hàng hoàn hảo tốt nhất trên thị trường./. Hotline đặt hàng: 0915 1111 39 - Email. kinhdoanh@daithanh-group.vn - website bán chính thức. https://daithanh-group.vn/

☞Bồn Nước Inox – Giá Mới Nhất | Tháng Khuyến Mãi

420 Lý Thường Kiệt

Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

700000

VIET NAM

https://daithanh-group.vn/upload/hinhanh/benre-dt-9203.jpg

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành — Bồn Nước Đại Thành — Bồn Nhựa — Bồn Inox ☞ℹ️ Website cung ứng chính thức của chính hãng Tân á Đại Thành

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

☞Bồn Nước Inox – Giá Mới Nhất | Tháng Khuyến Mãi

https://schema.org/InStock

0

VNĐ

2020-06-19T17:10:30+07:00

Máy nước nóng mặt trời không sử dụng điện hay gas để làm nóng nước mà sẽ dùng quang năng của mặt trời. Nguyên lý hoạt động đối lưu nhiệt hay còn được goi là hình thức " biến đổi quang năng thành nhiệt năng" và bẫy nhiệt lượng. Tại đây năng lượng mặt trời được hấp thụ tại bề mặt thiết bị nơi đun sôi nước, nhờ quá trình đối lưu nhiệt, nước tại bình bảo ôn sẽ tăng lên, quá trình diễn ra liên tục cho đến khi nhiệt độ nhiệt độ trong bình bằng nhiệt độ của nước tại thiết bị hấp thụ. Chính vì không dùng điện hay gas mà máy năng lượng mặt trời tuyệt đối an toàn, đặc biệt với những gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ em. Lợi ích máy nước nóng năng lượng mặt trời máy năng lượng mặt trời sử dụng năng lượng nhiệt từ ánh sáng mặt trời (hay còn gọi là quang năng) để làm nóng nước nên rất tiết kiệm điện 100% có khả năng giữ nhiệt lâu, có thể lên tới 96 tiếng nên cung cấp được lượng lớn nước nóng phục vụ các nhu cầu sinh hoạt như tắm gội, rửa bát… tại gia đình trong nhiều ngày. Bình nước nóng năng lượng mặt trời còn rất an toàn trong quá trình sử dụng, không lo xảy ra các sự cố rò rỉ điện như các loại máy nước nóng chạy điện thông thường. Trong quá trình hoạt động, thiết bị cũng không thải ra các loại khí độc hại như khi đun nước bằng bếp than, bếp củi… nên không ảnh hưởng tới sức khỏe của gia đình và những người xung quanh. -Sản phẩm tốt là linh hồn của doanh nghiệp. Tân Á Đại Thành coi trọng việc tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng chuẩn quốc gia, mang lại giá trị thiết thực và gắn liền với cuộc sống của người dân. Với phương châm chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, dịch vụ được tiêu chuẩn hoá và đồng bộ cao, giá thành hợp lý và nhiều ưu đãi trước và sau bán hàng hoàn hảo tốt nhất trên thị trường./. Hotline đặt hàng: 0915 1111 39 - Email. kinhdoanh@daithanh-group.vn - website bán chính thức. https://daithanh-group.vn/

☞Máy Nước Nóng Năng Lượng | Giá Mới Nhất

420 Lý Thường Kiệt

Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

700000

VIET NAM

https://daithanh-group.vn/upload/hinhanh/benre-dt-9203.jpg

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành — Bồn Nước Đại Thành — Bồn Nhựa — Bồn Inox ☞ℹ️ Website cung ứng chính thức của chính hãng Tân á Đại Thành

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

☞Máy Nước Nóng Năng Lượng | Giá Mới Nhất

https://schema.org/InStock

0

VNĐ

2020-06-19T19:57:20+07:00

Ẩn
Zalo

bôn nước inox, bồn nhựa , máy nước nóng năng lượng mặt trời, Bộ lọc nước tổng đầu nguồn, máy năng lượng mặt trời, bồn inox đại thành, bồn nhựa đại thành, bồn nước đại thành, bể phốt tự hoại đại thành,

Bộ lọc nước tổng đầu nguồn, máy năng lượng mặt trời, bồn inox đại thành, bồn nhựa đại thành, bồn nước đại thành, bể phốt tự hoại đại thành, bồn nước nhựa, bồn tự hoại, bể phốt tự hoại, chậu rửa inox,

bồn nhựa , máy nước nóng năng lượng mặt trời , bôn nước inox , Bộ lọc nước tổng đầu nguồn, máy năng lượng mặt trời, bồn inox đại thành, bồn nhựa đại thành, bồn nước đại thành, bể phốt tự hoại đại thàn