Hôm nay 18/05/2024

TÂM THẾ VỮNG VÀNG TẦM CAO TỎA SÁNG
Official website

Danh mục sản phẩm

Bảng giá sản phẩm đã xem ĐẠI THÀNH Official

sản phẩm đã xem

STT Tên sản phẩm Giá khuyến mãi Chọn số lượng
Vệ Sinh & Sửa Chữa – BỒN NƯỚC 1 đ
Bồn nước inox 500L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304 2.400.000 đ
Bồn nước inox 500L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304 2.500.000 đ
Bồn nước inox 700L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304 2.800.000 đ
Bồn nước inox 700L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304 2.900.000 đ
Bồn nước inox 1000L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304 3.500.000 đ
Bồn nước inox 1000L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304 3.800.000 đ
Bồn nước inox 1500L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304 5.500.000 đ
Bồn nước inox 1500L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304 5.800.000 đ
Bồn nước inox 2000L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304 7.200.000 đ
Bồn nước inox 2000L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304 7.550.000 đ
Bồn nước inox 2500L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304 8.900.000 đ
Bồn nước inox 2500L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304 9.400.000 đ
Bồn nước inox 3000L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304 10.400.000 đ
Bồn nước inox 3000L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304 11.000.000 đ
Bồn nước inox 4000L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304 13.200.000 đ
Bồn nước inox 4000L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304 14.000.000 đ
Bồn nước inox 4500L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304 14.900.000 đ
Bồn nước inox 4500L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304 15.800.000 đ
Bồn nước inox 5000L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304 16.500.000 đ
Bồn nước inox 5000L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304 17.400.000 đ
Bồn nước inox 6000L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304 19.500.000 đ
Bồn nước inox 6000L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304 20.700.000 đ
Bồn inox ViGo 500L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.316 3.300.000 đ
Bồn inox ViGo 500L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.316 3.100.000 đ
Bồn inox ViGo 700L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.316 4.000.000 đ
Bồn inox ViGo 700L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.316 3.800.000 đ
Bồn inox ViGo 1000L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.316 5.450.000 đ
Bồn inox ViGo 1000L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.316 5.200.000 đ
Bồn inox ViGo 1500L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.316 8.300.000 đ
Bồn inox ViGo 1500L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.316 7.950.000 đ
Bồn inox ViGo 2000L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.316 10.950.000 đ
Bồn inox ViGo 2000L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.316 10.500.000 đ
Bồn nước inox 500L ngang TÂN Á – SUS.304 2.400.000 đ
Bồn nước inox 500L đứng TÂN Á – SUS.304 2.300.000 đ
Bồn nước inox 700L ngang TÂN Á – SUS.304 2.900.000 đ
Bồn nước inox 700L đứng TÂN Á – SUS.304 2.700.000 đ
Bồn nước inox 1000L ngang TÂN Á – SUS.304 3.700.000 đ
Bồn nước inox 1000L đứng TÂN Á – SUS.304 3.400.000 đ
Bồn nước inox 1500L ngang TÂN Á – SUS.304 5.600.000 đ
Bồn nước inox 1500L đứng TÂN Á – SUS.304 5.300.000 đ
Bồn nước inox 2000L ngang TÂN Á – SUS.304 7.200.000 đ
Bồn nước inox 2000L đứng TÂN Á – SUS.304 6.800.000 đ
Máy năng lượng mặt trời classic 130L 58-12 ĐẠI THÀNH 6.650.000 đ
Máy năng lượng mặt trời classic 150L 70-10 ĐẠI THÀNH 7.450.000 đ
Bồn nước inox 3000L ngang TÂN Á – SUS.304 10.600.000 đ
Bồn nước inox 3000L đứng TÂN Á – SUS.304 10.100.000 đ
Máy năng lượng mặt trời classic 160L 58-15 ĐẠI THÀNH 7.300.000 đ
Bồn nước inox 4000L ngang TÂN Á – SUS.304 13.400.000 đ
Bồn nước inox 4000L đứng TÂN Á – SUS.304 12.800.000 đ
Máy năng lượng mặt trời classic 180L 70-12 ĐẠI THÀNH 8.850.000 đ
Máy năng lượng mặt trời classic 180L 58-18 ĐẠI THÀNH 8.300.000 đ
Máy năng lượng mặt trời classic 210L 70-14 ĐẠI THÀNH 10.000.000 đ
Bồn nước inox 5000L ngang TÂN Á – SUS.304 16.600.000 đ
Bồn nước inox 5000L đứng TÂN Á – SUS.304 15.800.000 đ
Máy năng lượng mặt trời classic 215L 58-21 ĐẠI THÀNH 9.900.000 đ
Bồn nước inox 6000L ngang TÂN Á – SUS.304 19.800.000 đ
Bồn nước inox 6000L đứng TÂN Á – SUS.304 18.600.000 đ
Máy năng lượng mặt trời classic 225L 70-15 ĐẠI THÀNH 10.900.000 đ
Bồn nước inox 310L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304 1.950.000 đ
Bảng báo giá TANADAITHANH Official website -HOTLINE 0915 1111 39
Đặt hàng tại bảng báo giá Copy link
Đã chọn 0 sản phẩm MUA HÀNG
sản phẩm đã xem
Sáng lấp lánhLọc sản phẩm

Vệ Sinh & Sửa Chữa – BỒN NƯỚC Xem chi tiết

Vệ Sinh & Sửa Chữa – BỒN NƯỚC

Cũ: Giá mới:

LIÊN HỆ KHẢO SÁT BÁO GIÁ

—Dịch vụ hỗ trợ
(tại TpHCM & các tỉnh lân cận)

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 500L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 500L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304

Cũ: 2.929.000đ Giá mới: 2.400.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 12 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 500L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 500L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304

Cũ: 3.079.000đ Giá mới: 2.500.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 12 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 700L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 700L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304

Cũ: 3.645.000đ Giá mới: 2.800.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 12 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 700L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 700L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304

Cũ: 3.795.000đ Giá mới: 2.900.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 12 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 1000L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 1000L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304

Cũ: 4.799.000đ Giá mới: 3.500.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 12 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 1000L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 1000L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304

Cũ: 5.099.000đ Giá mới: 3.800.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 12 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 1500L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 1500L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304

Cũ: 7.439.000đ Giá mới: 5.500.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 12 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 1500L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 1500L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304

Cũ: 7.709.000đ Giá mới: 5.800.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 12 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 2000L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 2000L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304

Cũ: 9.719.000đ Giá mới: 7.200.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 12 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 2000L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 2000L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304

Cũ: 10.069.000đ Giá mới: 7.550.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 12 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 2500L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 2500L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304

Cũ: 12.009.000đ Giá mới: 8.900.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 12 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 2500L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 2500L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304

Cũ: 12.489.000đ Giá mới: 9.400.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 12 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 3000L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 3000L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304

Cũ: 14.229.000đ Giá mới: 10.400.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 12 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 3000L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 3000L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304

Cũ: 14.839.000đ Giá mới: 11.000.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 12 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 4000L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 4000L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304

Cũ: 18.299.000đ Giá mới: 13.200.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 12 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 4000L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 4000L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304

Cũ: 19.059.000đ Giá mới: 14.000.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 12 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 4500L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 4500L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304

Cũ: 20.559.000đ Giá mới: 14.900.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 12 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 4500L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 4500L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304

Cũ: 21.379.000đ Giá mới: 15.800.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 12 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 5000L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 5000L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304

Cũ: 23.099.000đ Giá mới: 16.500.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 12 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 5000L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 5000L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304

Cũ: 23.949.000đ Giá mới: 17.400.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 12 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 6000L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 6000L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304

Cũ: 27.339.000đ Giá mới: 19.500.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 12 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 6000L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 6000L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.304

Cũ: 28.599.000đ Giá mới: 20.700.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 12 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn inox ViGo 500L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.316 Xem chi tiết

Bồn inox ViGo 500L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.316

Cũ: 3.629.000đ Giá mới: 3.300.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 20 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn inox ViGo 500L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.316 Xem chi tiết

Bồn inox ViGo 500L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.316

Cũ: 3.479.000đ Giá mới: 3.100.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 20 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn inox ViGo 700L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.316 Xem chi tiết

Bồn inox ViGo 700L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.316

Cũ: 4.565.000đ Giá mới: 4.000.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 20 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn inox ViGo 700L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.316 Xem chi tiết

Bồn inox ViGo 700L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.316

Cũ: 4.415.000đ Giá mới: 3.800.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 20 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn inox ViGo 1000L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.316 Xem chi tiết

Bồn inox ViGo 1000L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.316

Cũ: 6.229.000đ Giá mới: 5.450.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 20 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn inox ViGo 1000L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.316 Xem chi tiết

Bồn inox ViGo 1000L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.316

Cũ: 5.999.000đ Giá mới: 5.200.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 20 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn inox ViGo 1500L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.316 Xem chi tiết

Bồn inox ViGo 1500L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.316

Cũ: 9.519.000đ Giá mới: 8.300.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 20 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn inox ViGo 1500L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.316 Xem chi tiết

Bồn inox ViGo 1500L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.316

Cũ: 9.219.000đ Giá mới: 7.950.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 20 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn inox ViGo 2000L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.316 Xem chi tiết

Bồn inox ViGo 2000L ngang ĐẠI THÀNH – SUS.316

Cũ: 12.559.000đ Giá mới: 10.950.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 20 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn inox ViGo 2000L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.316 Xem chi tiết

Bồn inox ViGo 2000L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.316

Cũ: 12.159.000đ Giá mới: 10.500.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 20 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 500L ngang TÂN Á – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 500L ngang TÂN Á – SUS.304

Cũ: 3.079.000đ Giá mới: 2.400.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 20 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 500L đứng TÂN Á – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 500L đứng TÂN Á – SUS.304

Cũ: 2.929.000đ Giá mới: 2.300.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 20 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 700L ngang TÂN Á – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 700L ngang TÂN Á – SUS.304

Cũ: 3.795.000đ Giá mới: 2.900.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 20 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 700L đứng TÂN Á – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 700L đứng TÂN Á – SUS.304

Cũ: 3.645.000đ Giá mới: 2.700.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 20 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 1000L ngang TÂN Á – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 1000L ngang TÂN Á – SUS.304

Cũ: 5.099.000đ Giá mới: 3.700.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 20 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 1000L đứng TÂN Á – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 1000L đứng TÂN Á – SUS.304

Cũ: 4.799.000đ Giá mới: 3.400.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 20 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 1500L ngang TÂN Á – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 1500L ngang TÂN Á – SUS.304

Cũ: 7.709.000đ Giá mới: 5.600.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 20 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 1500L đứng TÂN Á – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 1500L đứng TÂN Á – SUS.304

Cũ: 7.439.000đ Giá mới: 5.300.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 20 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 2000L ngang TÂN Á – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 2000L ngang TÂN Á – SUS.304

Cũ: 10.069.000đ Giá mới: 7.200.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 20 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 2000L đứng TÂN Á – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 2000L đứng TÂN Á – SUS.304

Cũ: 9.719.000đ Giá mới: 6.800.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 20 NĂM

Mua ngay So sánh

Máy năng lượng mặt trời classic 130L 58-12 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Máy năng lượng mặt trời classic 130L 58-12 ĐẠI THÀNH

Cũ: 8.299.000đ Giá mới: 6.650.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 5 NĂM

Mua ngay So sánh

Máy năng lượng mặt trời classic 150L 70-10 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Máy năng lượng mặt trời classic 150L 70-10 ĐẠI THÀNH

Cũ: 9.199.000đ Giá mới: 7.450.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 5 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 3000L ngang TÂN Á – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 3000L ngang TÂN Á – SUS.304

Cũ: 14.839.000đ Giá mới: 10.600.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 20 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 3000L đứng TÂN Á – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 3000L đứng TÂN Á – SUS.304

Cũ: 14.229.000đ Giá mới: 10.100.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 20 NĂM

Mua ngay So sánh

Máy năng lượng mặt trời classic 160L 58-15 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Máy năng lượng mặt trời classic 160L 58-15 ĐẠI THÀNH

Cũ: 8.999.000đ Giá mới: 7.300.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 5 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 4000L ngang TÂN Á – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 4000L ngang TÂN Á – SUS.304

Cũ: 19.059.000đ Giá mới: 13.400.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 20 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 4000L đứng TÂN Á – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 4000L đứng TÂN Á – SUS.304

Cũ: 18.299.000đ Giá mới: 12.800.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 20 NĂM

Mua ngay So sánh

Máy năng lượng mặt trời classic 180L 70-12 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Máy năng lượng mặt trời classic 180L 70-12 ĐẠI THÀNH

Cũ: 10.499.000đ Giá mới: 8.850.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 5 NĂM

Mua ngay So sánh

Máy năng lượng mặt trời classic 180L 58-18 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Máy năng lượng mặt trời classic 180L 58-18 ĐẠI THÀNH

Cũ: 9.999.000đ Giá mới: 8.300.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 5 NĂM

Mua ngay So sánh

Máy năng lượng mặt trời classic 210L 70-14 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Máy năng lượng mặt trời classic 210L 70-14 ĐẠI THÀNH

Cũ: 11.909.000đ Giá mới: 10.000.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 5 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 5000L ngang TÂN Á – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 5000L ngang TÂN Á – SUS.304

Cũ: 23.949.000đ Giá mới: 16.600.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 20 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 5000L đứng TÂN Á – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 5000L đứng TÂN Á – SUS.304

Cũ: 23.099.000đ Giá mới: 15.800.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 20 NĂM

Mua ngay So sánh

Máy năng lượng mặt trời classic 215L 58-21 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Máy năng lượng mặt trời classic 215L 58-21 ĐẠI THÀNH

Cũ: 11.599.000đ Giá mới: 9.900.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 5 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 6000L ngang TÂN Á – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 6000L ngang TÂN Á – SUS.304

Cũ: 28.599.000đ Giá mới: 19.800.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 20 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 6000L đứng TÂN Á – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước inox 6000L đứng TÂN Á – SUS.304

Cũ: 27.339.000đ Giá mới: 18.600.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 20 NĂM

Mua ngay So sánh

Máy năng lượng mặt trời classic 225L 70-15 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Máy năng lượng mặt trời classic 225L 70-15 ĐẠI THÀNH

Cũ: 12.800.000đ Giá mới: 10.900.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 5 NĂM

Mua ngay So sánh

Bồn nước inox 310L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304 Xem chi tiết Tạm hết

Bồn nước inox 310L đứng ĐẠI THÀNH – SUS.304

Cũ: 2.268.000đ Giá mới: 1.950.000đ


Đã gồm: VAT & Vận chuyển

BẢO HÀNH 12 NĂM

Mua ngay So sánh

Hỗ trợ trực tuyến
0915 1111 39
  • 0915 1111 39
  • kinhdoanh@daithanh-group.vn
Lọc sản phẩm
Loại sản phẩm
Copyrights © 2019 TANADAITHANH Official website -HOTLINE 0915 1111 39. All rights reserved.

Sáng lấp lánhSo sánh (0)

Xóa tất cả So sánh ngay

Thu gọn

Quý khách vui lòng truy cập xem THÔNG TIN chi tiết đầy đủ trong từng sản phẩm hoặc ĐẶT HÀNG tại website bán chính thức TÂN Á ĐẠI THÀNH để đảm bảo về chất lượng của chính hãng

TÂN Á ĐẠI THÀNH -official website

420 Lý Thường Kiệt

Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

70000

VIET NAM

https://daithanh-group.vn/upload/hinhanh/nha-may-tadt---sua_optimized-3597.png

TANADAITHANH Official website -HOTLINE 0915 1111 39

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

TÂN Á ĐẠI THÀNH -official website

https://schema.org/InStock

0

VND

2024-02-16T13:34:50+07:00

Bồn nước Đại Thành -SUS.304 & 316 từ 300L đến 6000lít loại nhỏ 【 Bon Nuoc Inox 】 GIÁ TỐT NHẤT tại official website nhà sản xuất TÂN Á ĐẠI THÀNH

Bồn nước inox

420 Lý Thường Kiệt

Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

70000

VIET NAM

https://daithanh-group.vn/upload/hinhanh/nha-may-tadt---sua_optimized-3597.png

TANADAITHANH Official website -HOTLINE 0915 1111 39

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

Bồn nước inox

https://schema.org/InStock

0

VND

2021-10-12T11:38:54+07:00

Bồn nước nhựa Đại Thành - LLDPE & HDPE từ 300L đến 10.000 lít 【 BON NHUA 】 GIÁ TỐT NHẤT tại official website nhà sản xuất TÂN Á ĐẠI THÀNH

Bồn nhựa

420 Lý Thường Kiệt

Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

70000

VIET NAM

https://daithanh-group.vn/upload/hinhanh/nha-may-tadt---sua_optimized-3597.png

TANADAITHANH Official website -HOTLINE 0915 1111 39

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

Bồn nhựa

https://schema.org/InStock

0

VND

2021-09-08T13:36:43+07:00

Máy nước nóng mặt trời Đại Thành CÔNG NGHỆ MỚI từ 130L đến 360lít 【giá may nuoc nong nang luong mat troi 】 tại official website nhà sản xuất

Máy nước nóng NLMT

420 Lý Thường Kiệt

Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

70000

VIET NAM

https://daithanh-group.vn/upload/hinhanh/nha-may-tadt---sua_optimized-3597.png

TANADAITHANH Official website -HOTLINE 0915 1111 39

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

Máy nước nóng NLMT

https://schema.org/InStock

0

VND

2021-09-08T13:37:50+07:00

Bồn tự hoại Đại Thành từ 500L đến 2500 lít 【 Bể phốt bằng nhựa LLDPE - Đạt chuẩn cho việc xử lý chất thải 】 GIÁ TỐT NHẤT tại official website nhà sản xuất

Bồn tự hoại

420 Lý Thường Kiệt

Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

70000

VIET NAM

https://daithanh-group.vn/upload/hinhanh/nha-may-tadt---sua_optimized-3597.png

TANADAITHANH Official website -HOTLINE 0915 1111 39

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

Bồn tự hoại

https://schema.org/InStock

0

VND

2021-09-10T10:30:27+07:00

Bồn nước inox công nghiệp ĐẠI THÀNH. từ 7000L đến 30.000lít 【 Bình chứa nước loại lớn 】 GIÁ TỐT NHẤT tại official website nhà sản xuất TÂN Á ĐẠI THÀNH

Bồn inox công nghiệp

420 Lý Thường Kiệt

Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

70000

VIET NAM

https://daithanh-group.vn/upload/hinhanh/nha-may-tadt---sua_optimized-3597.png

TANADAITHANH Official website -HOTLINE 0915 1111 39

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

Bồn inox công nghiệp

https://schema.org/InStock

0

VND

2021-10-12T11:41:39+07:00

Bộ lọc nước đầu nguồn Đại Thành – Thiết bị lọc mini Beluga, Công nghệ lọc đa tầng Laminated Multiplayer Hàn Quốc ➬ Giá tại Official website nhà sản xuất

Lọc nước đầu nguồn

420 Lý Thường Kiệt

Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

70000

VIET NAM

https://daithanh-group.vn/upload/hinhanh/nha-may-tadt---sua_optimized-3597.png

TANADAITHANH Official website -HOTLINE 0915 1111 39

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

Lọc nước đầu nguồn

https://schema.org/InStock

0

VND

2021-09-08T13:38:55+07:00

Máy lọc nước ro Đại Thành CAO CẤP〖 Aqualast & Neo Ambient – 9 lõi ; 10 lõi 〗 Giá tại Official website nhà sản xuất

Máy lọc nước

420 Lý Thường Kiệt

Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

70000

VIET NAM

https://daithanh-group.vn/upload/hinhanh/nha-may-tadt---sua_optimized-3597.png

TANADAITHANH Official website -HOTLINE 0915 1111 39

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

Máy lọc nước

https://schema.org/InStock

0

VND

2021-10-12T11:19:18+07:00

Chậu rửa chén inox Đại Thành 〖Model; DT ; DX ; RA ; DA 〗SUS.304/201 dập liền khối cao cấp ➬ Giá tại Official website nhà sản xuất

Chậu rửa chén

420 Lý Thường Kiệt

Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

70000

VIET NAM

https://daithanh-group.vn/upload/hinhanh/nha-may-tadt---sua_optimized-3597.png

TANADAITHANH Official website -HOTLINE 0915 1111 39

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

https://schema.org/EventScheduled

Chậu rửa chén

https://schema.org/InStock

0

VND

2024-02-16T11:09:07+07:00

Zalo

Giá bồn nước inox ĐẠI THÀNH tại Official website | Giá bồn nhựa ĐẠI THÀNH tại Official website | Giá máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐẠI THÀNH tại Official website | Giá bồn tự hoại ĐẠI THÀNH

Giá máy năng lượng mặt trời 130lit ; 150lit ; 160lit ; 180lit ; 210lit ; 215lit ; 220lit ; 225lit ; 240lit ; 250lit ; 270lit ; 300lit ; 315lit ; 360lit

Giá bồn 0,5khối ; 0,7khối ; 1khối ; 1,5khối ; 2khối ; 2,5khối ; 3khối ; 4khối ; 5khối ; 6khối ; 7khối ; 10khối ; 15khối ; 20khối ; 30khối

* Quý khách chọn số lượng loại nào cần mua nhấn đặt hàng

Xóa Hình ảnh Tên Giá bán Số lượng
Đã chọn 0 sản phẩm Đặt hàng