hotline tư vấn

Tân Á Đại Thành tự hào là nhà sản xuất tổng thể về nguồn nước lớn nhất tại Việt Nam

bồn nước inox | bồn nước nhựa | máy nước nóng năng lượng mặt trời | bể phốt tự hoại | chậu bồn rửa chén bát inox | bình nước nóng gian tiếp dùng điện | bồn nước inox công nghiệp

Tại website chính hãng Tân Á Đại Thành với giá thành hợp lý chất lượng & dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với nhiều ưu đãi năm 2019

 

 

 

STT Hình ảnh Nhóm sản phẩm Tên sản phẩm Giá gốc
(giá niêm yết)
Giá bán
(giá bán)
Số lượng
Bồn nước Đại Thành INOX SUS 304
1 Bồn inox đứng từ 300lit đến 6000lit Đại Thành Bồn nước Đại Thành 310L đứng INOX SUS 304 1,850,000 đ 1,600,000 đ
Bồn nước Đại Thành 500L đứng INOX SUS 304 2,250,000 đ 1,900,013 đ
Bồn nước Đại Thành 700L đứng INOX SUS 304 2,690,000 đ 2,150,009 đ
Bồn nước Đại Thành 1000L đứng INOX SUS 304 3,550,000 đ 2,800,027 đ
Bồn nước Đại Thành 1500L đứng INOX SUS 304 5,475,000 đ 4,350,002 đ
Bồn nước Đại Thành 2000L đứng INOX SUS 304 7,100,000 đ 5,600,054 đ
Bồn nước Đại Thành 2500L đứng INOX SUS 304 8,775,000 đ 6,900,002 đ
Bồn nước Đại Thành 3000L đứng INOX SUS 304 10,780,000 đ 8,400,099 đ
Bồn nước Đại Thành 4000L đứng INOX SUS 304 13,600,000 đ 10,400,002 đ
Bồn nước Đại Thành 4500L đứng INOX SUS 304 15,275,000 đ 11,800,090 đ
Bồn nước Đại Thành 5000L đứng INOX SUS 304 17,150,000 đ 13,400,153 đ
Bồn nước Đại Thành 6000L đứng INOX SUS 304 20,500,000 đ 16,000,004 đ
Bồn inox nằm ngang từ 300lit đến 6000lit Đại Thành Bồn nước Đại Thành 310L ngang INOX SUS 304 1,980,000 đ 1,800,000 đ
Bồn nước Đại Thành 500L ngang INOX SUS 304 2,400,000 đ 2,050,001 đ
Bồn nước Đại Thành 700L ngang INOX SUS 304 2,840,000 đ 2,300,000 đ
Bồn nước Đại Thành 1000L ngang INOX SUS 304 3,770,000 đ 3,050,002 đ
Bồn nước Đại Thành 1500L ngang INOX SUS 304 5,775,000 đ 4,650,001 đ
Bồn nước Đại Thành 2000L ngang INOX SUS 304 7,500,000 đ 6,050,003 đ
Bồn nước Đại Thành 2500L ngang INOX SUS 304 9,275,000 đ 7,400,059 đ
Bồn nước Đại Thành 3000L ngang INOX SUS 304 11,340,000 đ 9,000,002 đ
Bồn nước Đại Thành 4000L ngang INOX SUS 304 14,300,000 đ 11,300,003 đ
Bồn nước Đại Thành 4500L ngang INOX SUS 304 16,075,000 đ 12,500,081 đ
Bồn nước Đại Thành 5000L ngang INOX SUS 304 18,050,000 đ 14,200,007 đ
Bồn nước Đại Thành 6000L ngang INOX SUS 304 21,500,000 đ 16,900,011 đ
Bồn inox đứng vigo từ 300lit đến 2000lit Đại Thành Bồn nước Đại Thành 500L đứng INOX SUS 316 2,800,000 đ 2,550,000 đ
Bồn nước Đại Thành 700L đứng INOX SUS 316 3,460,000 đ 3,050,000 đ
Bồn nước Đại Thành 1000L đứng INOX SUS 316 4,650,000 đ 3,950,036 đ
Bồn nước Đại Thành 1500L đứng INOX SUS 316 7,125,000 đ 6,100,425 đ
Bồn nước Đại Thành 2000L đứng INOX SUS 316 9,300,000 đ 7,900,071 đ
Bồn inox nằm ngang vigo từ 300lit đến 2000lit Đại Thành Bồn nước Đại Thành 500L ngang INOX SUS 316 2,950,000 đ 2,700,002 đ
Bồn nước Đại Thành 700L ngang INOX SUS 316 3,610,000 đ 3,200,012 đ
Bồn nước Đại Thành 1000L ngang INOX SUS 316 4,870,000 đ 4,200,000 đ
Bồn nước Đại Thành 1500L ngang INOX SUS 316 7,425,000 đ 6,400,001 đ
Bồn nước Đại Thành 2000L ngang INOX SUS 316 9,700,000 đ 8,350,003 đ
Máy năng lượng mặt trời Đại Thành
2 Dòng tấm phẳng Máy bồn nước nóng mặt trời DT150lit, 220lit, 300lit Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300L tấm phẳng 26,450,000 đ 21,000,004 đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 220L tấm phẳng 22,150,000 đ 17,500,006 đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 150L tấm phẳng 16,950,000 đ 13,300,004 đ
Dòng Classic Φ58 Máy bồn nước nóng mặt trời DT130lit đến 300lit Máy nước nóng năng lượng mặt trời 130L Đại Thành 7,900,000 đ 5,400,045 đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160L Đại Thành 8,450,000 đ 5,800,080 đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180L Đại Thành 9,400,000 đ 6,500,006 đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 215L Đại Thành 11,200,000 đ 7,900,032 đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 250L Đại Thành 12,000,000 đ 8,600,004 đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300L Đại Thành 13,400,000 đ 9,600,001 đ
Dòng Classic Φ70 Máy bồn nước nóng mặt trời DT150lit đến 360lit Máy nước nóng năng lượng mặt trời 150L Đại Thành 8,440,000 đ 5,800,002 đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180L Đại Thành 9,790,000 đ 6,800,036 đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 210L Đại Thành 11,140,000 đ 7,800,005 đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 225L Đại Thành 11,810,000 đ 8,300,068 đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240L Đại Thành 12,490,000 đ 9,000,044 đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 270L Đại Thành 13,840,000 đ 10,000,092 đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300L Đại Thành 15,180,000 đ 10,900,758 đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 315L Đại Thành 15,860,000 đ 11,500,007 đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 360L Đại Thành 17,880,000 đ 12,900,009 đ
Dòng vigo Φ58 Máy bồn nước nóng mặt trời DT130lit đến 300lit Máy nước nóng năng lượng mặt trời 130L Đại Thành Vigo 9,200,000 đ 6,400,072 đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160L Đại Thành Vigo 10,350,000 đ 7,200,081 đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180L Đại Thành Vigo 12,100,000 đ 8,500,008 đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 215L Đại Thành Vigo 14,350,000 đ 10,200,124 đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 250L Đại Thành Vigo 15,600,000 đ 11,200,004 đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300L Đại Thành Vigo 17,600,000 đ 12,700,002 đ
Dòng vigo Φ70 Máy bồn nước nóng mặt trời DT150lit đến 360lit Máy nước nóng năng lượng mặt trời 150L Đại Thành Vigo 10,540,000 đ 7,400,029 đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180L Đại Thành Vigo 12,390,000 đ 8,700,010 đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 210L Đại Thành Vigo 14,190,000 đ 10,000,005 đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 225L Đại Thành Vigo 15,010,000 đ 10,800,145 đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240L Đại Thành Vigo 15,890,000 đ 11,401,075 đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 270L Đại Thành Vigo 17,640,000 đ 12,700,006 đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300L Đại Thành Vigo 19,480,000 đ 14,101,572 đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 315L Đại Thành Vigo 20,310,000 đ 14,700,378 đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 360L Đại Thành Vigo 22,980,000 đ 16,701,864 đ
Bồn nhựa Đại Thành THM & DCN
3 Bồn nhưa đứng từ 300lit đến 10m3 Đại Thành Thế hệ mới Bồn nhựa Đại Thành 300L đứng THM 1,120,000 đ 1,000,000 đ
Bồn nhựa Đại Thành 500L đứng THM 1,650,000 đ 1,400,000 đ
Bồn nhựa Đại Thành 750L đứng THM 2,200,000 đ 1,800,000 đ
Bồn nhựa Đại Thành 1000L đứng THM 2,700,000 đ 2,100,001 đ
Bồn nhựa Đại Thành 1500L đứng THM 4,100,000 đ 3,100,002 đ
Bồn nhựa Đại Thành 2000L đứng THM 5,300,000 đ 4,000,016 đ
Bồn nhựa Đại Thành 3000L đứng THM 8,050,000 đ 6,100,000 đ
Bồn nhựa Đại Thành 4000L đứng THM 10,500,000 đ 8,000,003 đ
Bồn nhựa Đại Thành 5000L đứng THM 14,100,000 đ 11,000,002 đ
Bồn nhựa Đại Thành 10000L đứng THM 29,550,000 đ 23,100,003 đ
Bồn nhưa nằm ngang từ 300lit đến 2000lit Đại Thành Thế hệ mới Bồn nhựa Đại Thành 300L ngang THM 1,320,000 đ 1,200,000 đ
Bồn nhựa Đại Thành 500L ngang THM 1,850,000 đ 1,600,000 đ
Bồn nhựa Đại Thành 700L ngang THM 2,400,000 đ 2,000,016 đ
Bồn nhựa Đại Thành 1000L ngang THM 3,300,000 đ 2,650,230 đ
Bồn nhựa Đại Thành 1500L ngang THM 5,200,000 đ 4,200,040 đ
Bồn nhựa Đại Thành 2000L ngang THM 6,700,000 đ 5,300,002 đ
Bồn nhưa vuông 500l, 1000l Đại Thành Thế hệ mới Bồn nhựa Đại Thành 1000L vuông THM 3,300,000 đ 2,600,001 đ
Bồn nhựa Đại Thành 500L vuông THM 2,340,000 đ 1,800,001 đ
Bồn nhưa đứng 300lit đến 5000lit Đại Thành đa chức năng Bồn nhựa Đại Thành 300L đứng DCN 1,050,000 đ 950,000 đ
Bồn nhựa Đại Thành 500L đứng DCN 1,290,000 đ 1,050,008 đ
Bồn nhựa Đại Thành 700L đứng DCN 1,650,000 đ 1,200,000 đ
Bồn nhựa Đại Thành 1000L đứng DCN 2,330,000 đ 1,700,001 đ
Bồn nhựa Đại Thành 1500L đứng DCN 3,320,000 đ 2,300,000 đ
Bồn nhựa Đại Thành 2000L đứng DCN 4,320,000 đ 3,000,024 đ
Bồn nhựa Đại Thành 3000L đứng DCN 8,050,000 đ 6,000,003 đ
Bồn nhựa Đại Thành 4000L đứng DCN 10,500,000 đ 7,900,001 đ
Bồn nhựa Đại Thành 5000L đứng DCN 14,100,000 đ 10,900,005 đ
Bồn nhưa nằm ngang 300lit đến 2000lit Đại Thành đa chức năng Bồn nhựa Đại Thành 300L ngang DCN 1,170,000 đ 1,070,000 đ
Bồn nhựa Đại Thành 500L ngang DCN 1,510,000 đ 1,300,000 đ
Bồn nhựa Đại Thành 700L ngang DCN 2,060,000 đ 1,670,001 đ
Bồn nhựa Đại Thành 1000L ngang DCN 2,790,000 đ 2,150,002 đ
Bồn nhựa HDPE Plasman từ 500lit đến 2000lit Đại Thành Bồn nhựa HDPE Đại Thành 2000L đứng 6,090,000 đ 5,050,011 đ
Bồn nhựa HDPE Đại Thành 1500L đứng 4,760,000 đ 4,000,018 đ
Bồn nhựa HDPE Đại Thành 1000L đứng 3,310,000 đ 2,800,028 đ
Bồn nhựa HDPE Đại Thành 500L đứng 1,950,000 đ 1,700,000 đ
Bơ Chậu Nhựa Bơ chậu nhựa Đại Thành 1300L 3,050,000 đ 2,287,500 đ
Bơ chậu nhựa Đại Thành 1000L 2,250,000 đ 1,687,500 đ
Bơ chậu nhựa Đại Thành 750L 1,520,000 đ 1,140,000 đ
Bơ chậu nhựa Đại Thành 500L 1,110,000 đ 854,700 đ
Bơ chậu nhựa Đại Thành 300L 670,000 đ 603,000 đ
Bồn inox công nghiệp Đại Thành
4 Bồn inox đứng từ 7m3 đến 20m3 Tân Á Đại Thành Bồn nước 7000L đứng INOX SUS 304 Tân á Đại Thành 26,600,000 đ 20,482,000 đ
Bồn nước 8000L đứng INOX SUS 304 Tân á Đại Thành 30,360,000 đ 23,377,200 đ
Bồn nước 10000L đứng INOX SUS 304 Tân á Đại Thành 48,000,000 đ 28,800,000 đ
Bồn nước 12000L đứng INOX SUS 304 Tân á Đại Thành 58,000,000 đ 34,800,000 đ
Bồn nước 15000L đứng INOX SUS 304 Tân á Đại Thành 79,000,000 đ 47,400,000 đ
Bồn nước 20000L đứng INOX SUS 304 Tân á Đại Thành 96,000,000 đ 57,600,000 đ
Bồn inox ngang từ 7m3 đến 30m3 Tân á Đại Thành Bồn nước 7000L ngang INOX SUS 304 Tân á Đại Thành 28,100,000 đ 21,637,000 đ
Bồn nước 8000L ngang INOX SUS 304 Tân á Đại Thành 31,900,000 đ 24,563,000 đ
Bồn nước 10000L ngang INOX SUS 304 Tân á Đại Thành 52,000,000 đ 31,200,000 đ
Bồn nước 12000L ngang INOX SUS 304 Tân á Đại Thành 62,000,000 đ 37,200,000 đ
Bồn nước 15000L ngang INOX SUS 304 Tân á Đại Thành 83,000,000 đ 49,800,000 đ
Bồn nước 20000L ngang INOX SUS 304 Tân á Đại Thành 116,000,000 đ 69,600,000 đ
Bồn nước 25000L ngang INOX SUS 304 Tân á Đại Thành 145,000,000 đ 87,000,000 đ
Bồn nước 30000L ngang INOX SUS 304 Tân á Đại Thành 174,000,000 đ 104,400,000 đ
Bể phốt bồn tự hoại Đại Thành
5 bể phốt tự hoại composite từ 500lit đến 2000lit Đại Thành Bể phốt bồn tự hoại 500L Đại Thành 2,510,000 đ 2,200,000 đ
Bể phốt bồn tự hoại 1000L Đại Thành 4,160,000 đ 3,500,016 đ
Bể phốt bồn tự hoại 1500L Đại Thành 5,770,000 đ 4,900,461 đ
Bể phốt bồn tự hoại 2000L Đại Thành 8,290,000 đ 7,100,004 đ
Máy Lọc Nước RO Cáo Cấp
6 Máy lọc nước RO Arte 9lõi, 8lõi, 7lõi Đại Thành Máy lọc nước Đại Thành Arte 9lõi 7,850,000 đ 5,300,006 đ
Máy lọc nước Đại Thành Arte 8lõi 7,350,000 đ 4,924,500 đ
Máy lọc nước Đại Thành Arte 7lõi 7,250,000 đ 4,857,500 đ
Máy lọc nước Nanometer SILVER 9lõi, 8lõi, 7lõi Đại Thành Máy lọc nước Đại Thành 9loi Silver Nanometer 6,150,000 đ 5,100,011 đ
Máy lọc nước Đại Thành 8loi Silver Nanometer 5,650,000 đ 4,576,500 đ
Máy lọc nước Đại Thành 7loi Silver Nanometer 5,350,000 đ 4,333,500 đ
Máy lọc nước Đại Thành 6loi Silver Nanometer 5,250,000 đ 4,725,000 đ
máy nước nóng gián tiếp Tân Á Đại Thành.
7 Bình nước nóng Rossi Arte Tân Á Đại Thành TADT Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte vuông 30L 3,700,000 đ 3,663,000 đ
TADT Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte ngang 30L 3,950,000 đ 3,910,500 đ
TADT Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte vuông 20L 3,400,000 đ 3,366,000 đ
TADT Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte ngang 20L 3,650,000 đ 3,613,500 đ
TADT Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte vuông 15L 3,300,000 đ 3,267,000 đ
TADT Máy nước nóng gián tiếp Rossi Arte ngang 15L 3,550,000 đ 3,514,500 đ
Máy nước nóng Rossi Amore Tân Á Đại Thành TADT Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 15SQ 2,800,000 đ 2,772,000 đ
TADT Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 15SL 3,050,000 đ 3,019,500 đ
TADT Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 20SQ 3,150,000 đ 3,118,500 đ
TADT Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 20SL 3,150,000 đ 3,118,500 đ
TADT Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 30SQ 3,050,000 đ 3,019,500 đ
TADT Máy nước nóng gián tiếp Rossi Amore RA 30SL 3,300,000 đ 3,267,000 đ
(sink) Bồn Chậu Rửa Chén inox Cao Cấp
8 (sink) chậu rửa chén bát inox DA Đại Thành Chậu rửa chén bát DA1 inox cao cấp 1,510,000 đ 1,132,500 đ
Chậu rửa chén bát DA3 inox cao cấp 1,420,000 đ 1,065,000 đ
Chậu rửa chén bát DA4 inox cao cấp 1,450,000 đ 1,087,500 đ
Chậu rửa chén bát DA12 inox cao cấp 1,200,000 đ 900,000 đ
Chậu rửa chén bát DA13 inox cao cấp 1,310,000 đ 982,500 đ
Chậu rửa chén bát DA23 inox cao cấp 920,000 đ 690,000 đ
Chậu rửa chén bát DA30 inox cao cấp 590,000 đ 442,500 đ
Chậu rửa chén bát DA31 inox cao cấp 580,000 đ 435,000 đ
(sink) chậu rửa chén bát inox 304 DT Đại Thành Chậu rửa chén bát DT86a inox SUS 304 cao cấp 3,750,000 đ 2,625,000 đ
Chậu rửa chén bát DT85 inox SUS 304 cao cấp 3,650,000 đ 2,555,000 đ
Chậu rửa chén bát DT84 inox SUS 304 cao cấp 2,950,000 đ 2,065,000 đ
Chậu rửa chén bát DT82 inox SUS 304 cao cấp 2,700,000 đ 1,890,000 đ
Chậu rửa chén bát DT93 inox SUS 304 cao cấp 2,700 đ 1,890 đ
Chậu rửa chén bát DT83 inox SUS 304 cao cấp 2,650,000 đ 1,855,000 đ
Chậu rửa chén bát DT93a inox SUS 304 cao cấp 2,550 đ 1,785 đ
Chậu rửa chén bát DT81 inox SUS 304 cao cấp 2,850 đ 1,995 đ
Sen Vòi Nóng Lạnh Đại Thành
9 Vòi Bếp Nóng Lạnh Vòi chậu Cao Cấp 801C1 1,350,000 đ 1,147,500 đ
Vòi chậu Cao Cấp 502C 580,000 đ 493,000 đ
Vòi chậu Cao Cấp 501C 680,000 đ 578,000 đ
Vòi chậu Cao Cấp 809C1 1,850,000 đ 1,572,500 đ
Vòi chậu Cao Cấp 901C1 1,750,000 đ 1,487,500 đ
Vòi chậu Cao Cấp R808C 1,350,000 đ 1,147,500 đ
Vòi chậu Cao Cấp R805C1 1,450,000 đ 1,232,500 đ
Sen Tắm Nóng Lạnh Sen Tắm Cao Cấp R701S1 1,190,000 đ 1,011,500 đ
Sen Tắm Cao Cấp R807S 1,490,000 đ 1,266,500 đ
Sen Tắm Cao Cấp R809S 1,790,000 đ 1,521,500 đ
Sen Tắm Cao Cấp R808S 1,690,000 đ 1,436,500 đ
Sen Tắm Cao Cấp R801S 1,490,000 đ 1,266,500 đ
Sen Tắm Cao Cấp R902S 1,790,000 đ 1,521,500 đ
Sen Tắm Cao Cấp R803S 1,690,000 đ 1,436,500 đ
Vòi Lavabo Nóng Lạnh VÒI LAVABO ĐT802V1 1,300,000 đ 1,105,000 đ
VÒI LAVABO ĐT801V1 1,150,000 đ 977,500 đ
VÒI LAVABO ĐT701V1 1,120,000 đ 952,000 đ
VÒI LAVABO ĐT809V1 1,820,000 đ 1,547,000 đ
VÒI LAVABO ĐT807V1 1,250,000 đ 1,000,000 đ
VÒI LAVABO ĐT806V1 1,420,000 đ 1,207,000 đ
VÒI LAVABO ĐT803V1 1,620,000 đ 1,377,000 đ
chân bổn inox đứng ngang, bồn phụ lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời & phụ kiện
10 Chân bồn inox nâng cao Tân Á Đại Thành Bảng Giá Phụ Kiện Chân Bồn Nước Inox 160,000 đ 150,000 đ
bồn nước phụ đại thành bồn phụ inox 304 đại thành 1,400,000 đ 1,200,000 đ
Ống Nước Nhựa Stronman -Tân Á Đại Thành
11 Ống Nước Nhựa uPVC Ống nhựa uPVC Stroman Liên hệ 0 đ
Đai khởi thủy Liên hệ 0 đ
Thân co chữ S Liên hệ 0 đ
Van cầu Liên hệ 0 đ
Bích nối đơn Liên hệ 0 đ
Tứ thông Liên hệ 0 đ
Nối chữ Y Liên hệ 0 đ
Nối chữ Tê cong Liên hệ 0 đ
Nối chữ Tê ren ngoài - Thau Liên hệ 0 đ
Nối chữ Tê ren trong - Thau Liên hệ 0 đ
Nối chữ Tê ren ngoài - Nhựa Liên hệ 0 đ
Nối chữ Tê ren trong - Nhựa Liên hệ 0 đ
Nối giảm chữ Tê Liên hệ 0 đ
Nối chữ Tê Liên hệ 0 đ
Co 45° Liên hệ 0 đ
Co 90° âm dương Liên hệ 0 đ
Co 90° ren ngoài - ren thau Liên hệ 0 đ
Co 90° ren trong - ren thau Liên hệ 0 đ
Co 90° ren trong - ren nhựa Liên hệ 0 đ
Co 90° ren ngoài - ren nhưa Liên hệ 0 đ
Co 90° ren trong - ren nhựa Liên hệ 0 đ
Co rút 90° Liên hệ 0 đ
Co 90° Liên hệ 0 đ
Nắp bịt ren ngoài Liên hệ 0 đ
Nắp bịt Liên hệ 0 đ
Khớp nối sống Liên hệ 0 đ
Nối ren ngoài - ren nhựa Liên hệ 0 đ
Nối ren trong - ren nhựa Liên hệ 0 đ
Nối rút Liên hệ 0 đ
Nối trơn Liên hệ 0 đ
Ống Nước Nhựa HDPE Ống HDPE Cuộn & Cây Stroman - Tân Á Đại Thành Liên hệ 0 đ
Phụ kiện HDPE Stroman Liên hệ 0 đ
ống Nước Nóng PPR Ống nhựa & phụ kiện PPR Liên hệ 0 đ
Tê ren trong đồng Liên hệ 0 đ
Ống tránh Liên hệ 0 đ
Nút bịt (nắp bịt ngoài) Liên hệ 0 đ
Zắc - co ren ngoài đồng Liên hệ 0 đ
Zắc - co ren trong đồng Liên hệ 0 đ
Van chặn Liên hệ 0 đ
Cút 90° ren trong (Co 90° ren trong) Liên hệ 0 đ
Cút 90° (Co 90°) Liên hệ 0 đ
Côn thu Liên hệ 0 đ
Măng sông ren ngoài Liên hệ 0 đ
Liên hệ 0 đ
Măng sông ren trong Liên hệ 0 đ
Măng Sông Liên hệ 0 đ
Đã chọn 0 sản phẩm

Đặt hàng